Kada čovjek osjeti bol na određenom mjestu, treba proučiti slijedeće riječi…

Kada osjeti bol na određenom mjestu,

čovjek će staviti desnu ruku na bolno mjesto i tri puta izgovoriti bismillu, a potom će

sedam puta proučiti sljedeće riječi:

E'iizu bilHihi ve kudretihi min šerri ma

edžidu ve uhaziru

"Stavljam se Allahu u okrilje i u okrilje Njegove moći protiv zla onoga što osjećam i

čega se bojim!" (SAHIH)

2. Skupiti šake i u njih simbolično pljucnuti,

te proučiti sure: El-lhlas, El-Felek i En-

Nas, pa potom potrati koliko se može dohvatiti

tijela, počevši od lica i glave. (SAHIH)

Postupak treba ponoviti tri puta.

3. Ako na tijelu postoji otvorena rana i sl.

koja ne može zacijeliti, na prst nanijeti

pljuvačke pa njime dotaći zemlju, te prašinom

koja se na njega prilijepi potrati tu istu

ranu, izgovarajući:

Bismillahi turbetu erdina bi rikati ba'dina

jušfii bibi sekimuna bi izni Rab bina

"U ime Allaha! Prašinom zemlje naše i pljuvačkom

našom, a uz Allahovu volju, bit će

izliječen bolesnik naš!" (SAHIH)

 

Aid el-Karni

Obrada: novihorizonti.net

113