Kakav je stav šerijata da se žena doktorica osamljuje sa muškim pacijentima?

Pitanje: Interesuje me, kakav je stav šerijata da se žena doktorka (vjernica, islamski odjevena) osamljuje sa muškim pacijentima i doktorima na poslu, i da li je haram dodirivati tijelo muških pacijenata i njihovih stidnih mjesta prilikom raznih pregleda ?

Odgovor: Učenjaci kažu da osamljivanje sa ženom strankinjom nije dozvoljeno makar je podućavao Kur`anu.
Kako bilježi Tirmizi sa sahih senedom da je Poslanik alejhi selam rekao: ”Nijedan čovjek se ne osami sa ženom a da treći sa njima nije šejtan.”

A što se tiće izgovora da ima nekog dobra u osami (sa pacijentima,doktorima i medicinskim osobljem suprotnog spola i edukaciji za doktora prilikom studija) islamu je to strana stvar i praksa je potvrdila ispravnost tog islamskog propisa tj. Zabrana osamljivanja sa suprotnim spolom.

Što se tiće lijećenja muškarca od strane doktorice ili obrnuto,a koje vodi ka dodirivanju stidnog mjesta i možda osamljivanju nije dozvoljeno , osim ako ima neka nužda koja zahtijeva brzo lijećenje i tada nema doktora istog spola.

Za www.islam-iman.com – Odgovorio: Šejh hafiz Imad el-Misri

22