Kako je kršćanin primio islam nakon što je Aliji r.a. ukrao ratni štit

Navodi se da je Alija r.a. jedne prilike izgubio ratni štit, pa ga je potom vidio kod nekog kršćanina. Alija i taj kršćanin su se obratili sudiji Šurejhu. Alija je tvrdio da je štit njegov i da ga krščaninu nije ni prodao ni poklonio. Međutim, kršćanin je to negirao. Kada je sudija upitao Aliju da li ima dokaz za svoju tvrdnju rekao je da nema. Potom je sudija presudio da štit pripada kršćaninu. Kršćanin ga je uzeo i krenuo iz sudnice. Potom se vratio i rekao:”Ja svjedočim da su ovo poslaničke presude. Vladar pravovjernih me tuži sudiji, a njegov sudija presuđuje u moju korist. Svjedočim da nema boga osim Allaha i da je Muhammed Njegov rob i poslanik. Štit je tvoj vladaru pravovjernih.” Alija je rekao:”Kada si primio islam, neka bude tvoj.”

(NoviHorizonti.ba)

Komentari

komentara