KAKO JE SPAVAO ALLAHOV POSLANIK A.S.

  Berra b. Azib r.a. pripovjeda: „Kada bi Allahov Poslanik a.s. legao u postelju, stavio bi desnu ruku pod desni obraz i proučio: 
Gospodaru, sačuvaj me kazne na Dan kada proživiš Tvoje robove.“


              Huzejfe r.a. kazuje: „Kada bi legao u postelju, Allahov Poslanik a.s. bi proučio:
Gospodaru, u ime Tebe umirem i živim.
A kad bi se probudio proučio bi:
Hvala Allahu, koji nas je oživio nakon što nas je usmrtio, i samo Njemu je povratak.“ 
 
              Aiša r.a. kazuje: „Svake noći, kada bi legao, Allahov Poslanik a.s. bi puhnuo u ruke, i onda bi na ruke proučio KUL-HUVALLAHU EHAD, KUL-E`UZU BI RABBI-L-FELEK i KUL-E`UZU BI RABBI-N-NAS. Poslije bi rukama potrao glavu, lice i prednji dio tijela. Činio bi tako tri puta.“
 
              Enes b. Malik r.a. pripovjeda: „Kada bi legao u postelju, Allahov Poslanik a.s. bi proučio:
Hvala Allahu koji nas je nahranio i napojio, zaštitio i dao utočište!
Zatim bi rekao: A koliko je ljudi bez zaštite i utočišta?“