Kako nekoga pohvaliti (pod uvjetom da čovjek govori istinu)

Kako nekoga pohvaliti (pod uvjetom da

čovjek govori istinu)

"Ja ga znam takvog, a Allah će s njim obračun

svesti, i ne tvrdim ni za koga da je čist

pred Allahom." (SAHIH)

Kako će postupiti pohvaljeni

 

Allahumme la tu'ahizni bi ma jekii.liine

vagfir li ma la ja'lemii.ne vedž'alni hajren

mimma jezunnii.n

"Allahu, nemoj me kazniti zbog onoga što

oni iznose, oprosti moje slabosti koje oni ne

poznaju i učini da budem boljim nego što

me karakteriziraju!" (SAHIH)

 

 

Aid el-Karni

 

Obrada: novihorizonti.net