Kako postati zahvalan Gospodaru

Allahove blagodati su tako mnogobrojne da ih ljudi nisu u stanju pobrojati, kao što je Svevišnji kazao: "I ako biste Allahove blagodati brojali, ne biste ih nabrojali. – Čovjek je, uistinu, nepravedan i nezahvalan." (Ibrahim, 34)

 

Aiša, radijallahu anha, vidjevši koliko Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, noću klanja, tako da mu od dugog stajanja otiču noge i vene, iznenađeno pita: „Allahov Poslaniče, zar to činiš a Allah ti je oprostio tvoje prošle i buduće grijehe?“ A Poslanik, alejhissaltu ve sellem, odgovara: "O Aiša, zar da ne budem rob zahvalni!" (Muslim, br. 2820)

Uzvišeni Allah želi od Svojih robova da priznaju blagodati koje im je podario i da Mu na tome zahvaljuju, kazao je: "Ako vi budete nezahvalni – pa, Allah od vas ne zavisi, ali On nije zadovoljan ako su robovi Njegovi nezahvalni, a zadovoljan je vama ako budete zahvalni." (Ez-Zumer, 7)

Biti zahvalan Allahu znači prepoznati Njegove blagodati i priznati ih, a zatim to jezikom izreći i djelima potvrditi. Neuočavanje Allahovih blagodati ili njihovo poricanje je osobina zalutalih, dok Allahovi iskreni robovi svojim srcima priznaju Njegove blagodati, jezicima Ga hvale, a djelom te blagodati usmjeravaju u postizanju Njegovog zadovoljstva.

Vrijednost zahvale

Zahvala je polovina vjere, a druga polovina je strpljenje. Kazao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: "Čudan li je primjer vjernika, vjernik stalno profitira, a to je samo za vjernika i nikog drugog; ako ga snađe kakvo dobro, zahvaljuje Allahu pa mu u tome uistinu bude dobro, a ako ga snađe kakvo zlo, strpi se pa mu opet bude dobro." (Muslim, br. 2999) Čovjekov život prožet je Allahovim blagodatima s jedne strane i ljudskim slabostima s druge. Veliki islamski učenjak Bekr ibnu Abdullah el-Muzeni sreće jednog hamala kako pritisnut tovarom na plećima korača te na jednom koraku govori: elhamdulillah (hvala Allahu) a na drugom estagfirullah (Allahu oprosti). Kaže Bekr: sačekao sam da spusti tovar pa sam ga pitao: „Zar ne znaš drugi zikr osim toga?“ A on odgovara: „Naravno, znam puno drugog zikra i učim Allahovu knjigu, ali, Allahov rob je između blagodati i grijeha. Sjetim se Allahove blagodati pa Mu zahvaljujem i sjetim se mojih grijeha pa tražim oprosta za njih.“ Zatim ovaj učenjak skromno priznaje i govori: „Hamal je po ovom pitanju učeniji od Bekra!“ (Eš-Šukr, Ibnu ebid-Dunja, 163)

Zahvalnost Allahu je garancija trajnosti Allahovih blagodati, lagodnosti i izobilja. Rekao je Uzvišeni Gospodar: "Allah navodi kao primjer grad, siguran i spokojan, kome je u obilju dolazila hrana sa svih strana, a koji je nezahvalan na Allahovim blagodatima bio, pa mu je Allah zbog onoga što je radio dao da iskusi i glad i strah." (En-Nahl, 112) Šta više, Allah će zahvalnima blagodati stalno povećavati, rekao je: "I kad je Gospodar vaš objavio: Ako budete zahvalni, Ja ću vam, zacijelo, još više dati." (Ibrahim, 7)

Uzvišeni Allah podsjeća čovjeka na blagodati koje mu je podario a zatim ukazuje da je svrha tih blagodati da se na njima zahvaljuje, rekao je: "Allah vas iz trbuha majki vaših izvodi, vi ništa ne znate, i daje vam sluh i vid i razum da biste bili zahvalni." (En-Nahl, 78)

Kako postati zahvalan?

Zahvalnost Svemogućem Gospodaru znak je upute i čiste vjere i to je stepen kojeg će postići samo sretni. I mi se možemo uvrstiti među Allahu zahvalne robove i povećati svoju zahvalnost, a u tome nam pomaže:

  1. Dova i molitva Uzvišenom Allahu da nas učini od Njemu zahvalnih. Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, jedne prilike uze Muaza ibnu Džebel, radijallahu anhu, za ruku i reče:"Muazu, tako mi Allaha, doista si mi drag, oporučujem ti da nikako ne propustiš na kraju svakog namaza da kažeš: Allahu, pomozi mi da Tebe spominjem, da Ti zahvaljujem i lijepo Ti ibadet činim!" (Ebu Davud, br. 1522, sahih po ocjeni Albanija)
  2. Pripisivanje svih blagodati Uzvišenom Allahu, kao što je kazao Uzvišeni: "Od Allaha je svaka blagodat koju uživate." (En-Nahl, 53) Prenosi se od Musa'a, alejhisselam, da je govorio: "Gospodaru, kako da ti zahvalim kad sva moja djela nisu ravna ni najmanjoj blagodat koju si mi podario!" Zatim mu je došla objava i Uzvišeni je kazao: "O Musa, sada si Mi zahvalio!" (Eš-Šukr, Ibnui ebid-Dunja, 17) Prenosi se od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je kezao: "Neće se desiti da Allah čovjeku podari kakvu blagodat te on na tome zahvali Allahu a da ta zahvala ne bude bolja od te blagodati ma koliko velika bila!" (El-Mudžemul-kebir, Et-Taberani, 7698)
  3. Govor o Allahovim blagodatima. Kazao je Uzvišeni Allah: "I o blagodati Gospodara svoga kazuj!" (Ed-Duha, 11) Kazivanje o Allahovim blagodatima ne biva hvalisanjem i uzdizanjem nad drugima, nego jednostavno priznanjem blagodati i pripisivanjem istih njihovom istinskom uzroku Uzvišenom Allahu. Da bi mogli kazivati o blagodatima potrebno ih je prethodno uočiti. Neki to jednostavno ne uspijevaju, jer vjeruju da su uskraćeni za svaki vid blagodati, međutim, kada bi malo bolje pogledali, vidjeli bi da su u stvarnosti u nebrojenim blagodatima. Samo to što smo stvoreni u ljudskom obliku je velika blagodat, jer Uzvišeni Allah stvorio je čovjeka u najljepšem obliku, rekao je: "Mi čovjeka stvaramo u skladu najljepšem." (Et-Tin, 4) U istinitost ovog ajeta možemo se osvjedočiti ljudskom maštom zamišljajući neka druga stvorenja, poput vanzemaljaca, ma kako ih zamislili, dodali im rogove ili rep, izdužili im uši ili nos, ma šta od ljudskog izgleda promijenili nastat će izopačenost jer je čovjek stvoren u najljepšem obliku. Zatim, za sreću na ovom svijetu nije potrebno mnogo, kao što je Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: "Ko od vas osvane siguran u svojoj porodici, zdrav u svome tijelu, ima dovoljno hrane za taj dan, kao da je cijeli dunjaluk njemu sakupljen!" (Et-Tirmizi, 2346, Ibnu Madže, 4141, hads je hasen po ocjeni Albanija) Junus ibnu Ubejdu prilaz čovjek i žali se na neimaštinu i teško stanje, a Junus mu govori: "Da li bi dao taj vid kojim gledaš za stotinu hiljada dirhema?“ „Ne!“- odgovori čovjek, a Junus pita: „Ruke koje imaš, da li bi dao za stotinu dirhema?“ „Ne!“- odgovori. „A noge kojima hodaš?“ „Ne!“- odgovori čovjek. Junus mu navede i brojne druge blagodati koje mu je Allah podario te mu na kraju reče: Vidim da posjeduješ puno stotina hiljada dirhema i pored toga se žališ!" (Uddets-Sabirin, 127) Uz to neimaština je ponekad blagodat, jer izobilje često odvodi u grijeh i poricanje, kao što je Uzvišeni Allah kazao: "Kad bi Allah svim Svojim robovima davao opskrbu u obilju, oni bi se na Zemlji osilili, ali On je daje s mjerom, onoliko koliko hoće, jer On dobro poznaje i vidi robove Svoje." (Eš-Šura, 27) Naši dobri prethodnici su toga bili dobro svjesni, kao što se prenosi od Ebu Hazima da je govorio: "Allahova blagodat prema meni u onom što mi nije podario od dunjaluka je veća od Njegove blagodati prema meni u onom što mi je od njega dao, jer vidio sam kako je dao drugima pa ih je to upropastilo. Svaka blagodat koja ne približava Allahu je belaj i nedaća!" (Uddets-Sabirin, 127) Čak i u kušnji i bolesti postoje blagodati. Jednom od naših dobrih predhodnike Muhammedu ibnu Vasi se pojavio čir na ruci. Kada to primjeti jedan od prisutnih promjeni se i bude mu teško zbog toga, a Muhammed, mu reče: „Znaš li ti koliko je Allah meni blagodati podario u ovom čiru kada nije učinio da se pojavi na mom oku niti na jeziku niti na nekom drugom nezgodnom mjestu?!" (Uddets-Sabirin, 134) Rekao je Uzvišeni: "Čovjek je, zaista, Gospodaru svome nezahvalan!" (El-Adijat, 6) Hasan el-Basri komentarišući ovaj ajet kaže: „Nezahvalan je onaj koji samo nedaće broji a blagodati svog Gospodara zaboravlja!" (Ibnu Kesir, 8/467)
  4. Zahvalnost ljudima na dobru koje nam učine. Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, govorio je: "Ne zahvaljuje Allahu onaj ko ne zahvaljuje ljudima!" (Ebu Davud, 4811 i Tirmizi, 1954, hadis je hasen sahih po ocjeni Tirmizija) U drugom hadisu je kazao: "Ko dobije kakav dar a u stanju je uzvratiti sličnim naka uzvrati, a ako nije u stanju neka pohvali počinitelja, jer ko pohvali za dobro koje mu se učini zahvalio se, a ko to prekrije porekao je to djelo!" (Ebu Davud, 4813, hadis je hasen po ocjeni Albanija) U drugoj predaji je kazao: "Kada vam neko učini kakvo dobro vi ga za to nagradite, a ako ne nađete čime bi ga nagradili dovite za njega sve dok ne vidite da ste mu uzvratili!" (Ebu Davud, 1672, hadis je sahih po ocjeni Albanija)

Kojim riječima je najbolje zahvaliti otkriva nam Allahov Poslanik: "Kome bude učinjeno kakvo dobro te kaže počiniocu: Džezakellhu hajra (Allah te dobrim nagradio) zahvalio se je na najljepši način!" (Tirmizi, 2035 hadis je sahih po ocjeni Albanija)

  1. Uspoređivanje sa onima koji su u težem stanju a ne sa onima kojima je više dato. Rakao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: "Gledajte u one koji su ispod vas, a ne gledajte u one koji su iznad vas, to je preče da ne poričete Allahove blagodati koje vam je podario!" (Muslim, 2963)
  2. Utjecanje Allahu od belaja i nedaća. Rekao je Resulullah: "Kada neko od vas vidi osobu iskušanu belajom neka kaže: Hvala Allahu Koji me je uzdigao nad tobom i nad mnogim svojim robovima!" Kada to kaže, zahvalio je na toj blagodati!" (Et-Taberani fil-Kebir, 167) To se, naravno ne izgovara tako da to čuje iskušani, osim ako se radi o iskušenju u vjeri, u tom slučaju može se izgovoriti glasno kako bi to bila opomena i ukor griješniku.

Uzvišeni Allah je zahvalan

Zahvalnost je osobina Uzvišenog Allaha a jedno od Njegovih lijepih imena je "Eš-Šekur" (Zahvalni). Allahova zahvalnost se odražava na Njegova stvorenja i Allah na mnoštvo načina zahvaljuje, evo nekoliko primjera Allahove zahvale:

  • Za jedno dobro djelo Uzvišeni Allah daje deset do sedam stotina puta veću nagradu, jer je On zahvalan.
  • Sve što čovjek na Allahovom putu utroši Allah mu to nadoknadi: "Što god vi udijelite, On će to nadoknaditi." (Es-Seba, 39)
  • Kada čovjek u ime Allaha nešto žrtvuje, Allah mu to boljim zamijeni. Jusuf, alejhisselam, je žrtvovao svoj slobodu i dao prednost tamnici nad grijehom pa mu je to Allah nadomjestio podarivši mu vlast u zemlji: "I tako Mi Jusufu dadosmo vlast u zemlji, boravio je ondje gdje je htio." (Jusuf, 56) Sulejmanu, alejhisselam, je konje, koje je žrtvovao Allaha radi, zamjenio vjetrom koji je nosio njega i njegove vojske kud god bi htio: "A Sulejmanu – vjetar, ujutro je prevaljivao rastojanje od mjesec dana, a navečer rastojanje od mjesec dana." (Seba, 12) Ashabe, Allah njima zadovoljan bio, nakon što su žrtvovali svoje domove i imetke, Allah je učinio vladarima i namjesnicima na zemlji.
  • Iz Svoje zahvale Uzvišeni Allah nagrađuje i nevjernike za njhova dobra djela, poput pomoći slabima, sadake, dobročinstva prema roditeljima i sl. ali je njihova nagrada na ovom svijetu, jer na budućem svijetu nevjernik neće nikakva dobra vidjeti: "Onima koji žele život na ovome svijetu i ljepote njegove – Mi ćemo dati plodove truda njihova i neće im se u njemu ništa prikratiti. Njih će na onome svijetu samo vatra peći; tamo neće imati nikakve nagrade za ono što su na Zemlji radili i biće uzaludno sve što su učinili." (Hud, 15-16)

Uzvišenog Allaha molim da nas uvrsti u Njemu zahvlane robove, one o kojima je kazao: "A Allah će zahvalne sigurno nagraditi." (Al-Imran, 144)

Dr. Hakija Kanurić, Preporod

Viđeno: 18

25

Komentari

komentara

Ova stranica koristi kolačiće (cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva, funkcionalnosti stranice i prilagođavanja sustava oglašavanja. Nastavkom pregleda portala slažete se sa korištenjem kolačića. Za nastavak pregleda portala kliknite na “Slažem se”. Više informacija

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close