KAKO SPAVANJE NA STOMAKU PODSTIČE RAZNE BOLESTI

Spavanje djeteta na desnoj strani i upućivanje da se kloni spavanja na stomaku

Sljedeci sunnet Allahovog Poslanika, a.s., je spavanje na desnoj strani, zbog kojeg ce dijete biti poštedeno mnogih polnih nadražaja za vrijeme spavanja. Poslanik, s.a.v.s., kaže za spavanje na stomaku (licu), da dovodi do trljanja njegovog polnog organa što mu uzbuduje strast. Ako roditelji zateknu dijete da tako spava, okrenuce ga budeci u njemu ljubav da spava na desnoj strani, a da se kloni spavanja na stomaku. Spavanje na stomaku podstice mnoge tjelesne bolesti. Cak i ljekari preporucuju da se izbjegava spavanje na stomaku.

Izbjegavanje miješanja polova i polnih razdraživanja

B.L. u svojoj knjizi “Temerrudun-neši’l-džedidi” ili – Pobuda mlade generacije- , kaže da su djeca u Americi pocela prije vremena stupati u pubertet i da se u veoma ranim godinama u njima povecava polni nagon. Navodi da su od 312 djevojcica 255 postale punoljetne izmedu jedanaeste i trinaeste godine života. Na njima se opažaju polne strasti i polni nagoni, koji se obicno javljaju kod djevojaka u osamnaestoj godini.

Americka sudija B.L. procjenjuje da se 45% djevojaka obešcasti prije završetka škole, a da se ovaj broj povecava u višim etapama školovanja. On piše da su kod ucenika u srednjoj školi osjecaji slabiji i manje razbuktali nego kod ucenica. Tragicno je, i bolno tužno, da su mnoge islamske zemlje pocele slijediti ovaj put miješanja djecaka i djevojcica.

Nauciti dijete farzovima i sunnetima gusula

Kada roditelji ocekuju da se približava vrijeme gusula, bilo djecaka ili djevojcice, dužni su da ih nauce farzovima i sunnetima gusula. Oni su dužni da sa svojom djecom popricaju kada treba uzeti gusul i o tome kakva je i koje je boje tekucina koja izlazi iz polnih organa. Roditelji ce sa njima razgovarati na lijep islamski nacin o ovim pitanjima. To treba da ucine i bolje je za njihovu djecu, prije nego što do njih dopru zle snage koje ce ih rastrgati i koje ce im ponuditi smrtonosni otrov.

Otac sa sinom, a majka sa kcerkom, mora popricati više puta o islamskim propisima, objasniti šta treba da urade kada im se pojavi tekucina iz polnih organa, koja je znak punoljetstva, i da im objasne znacenje toga u Šerijatu. Moraju nastojati da im kažu da se radi o punoljetnosti u životu i pocetak kada Allahove naredbe i zabrane postaju obavezne za doticnu osobu. Tim cinom licnost postaje obavezna da polaže racun za svako svoje krupno ili sitno djelo i rijec.

Da Uzvišeni Allah da da svoju djecu odgajamo u skladu sa islamskim propisima.

AMIN!

Remzija Huric | Saff br/str. 48