Kakve časopise nudimo našoj djeci

 Jedan od dopunskih vidova edukacije ali i odgoja u školama jeste putem časopisa za djecu. Zbog svoje izuzetne važnosti dječiji časopisi imaju posebno mjesto. Međutim, pitanje koje se postavlja jeste šta je to što se nudi našoj djeci u školama putem dječijih časopisa. Koji sve časopisi dolaze u škole, šta se nalazi u tim časopisima, na koji način ti časopisi obrazuju i odgajaju našu djecu? Sve su to pitanja na koja rijetko ko traži odgovor. Jer, pored mnoštva drugih problema koje imamo u našim odgojno-obrazovnim ustanovama skoro niko se ne bavi ovim pitanjima.

Nažalost, nadležna ministarstva i suviše lahko izdaju dozvole da razni „dječiji“ časopisi budu nuđeni našim osnovcima. Upravo zato se i moglo desiti da jedan dječiji časopis koje redovno i uredno dolazi u osnovne škole savjetuje jednoj djevojčici, koja je postavila pitanje šta da radi jer je zaljubljena u svog nastavnika tjelesnog odgoja da je „drmaju hormoni“, da je „na vidiku zgodan muškarac“, da je ona za njega „zabranjeno voće“ i da „zato sanja, samo sanja“.

Velika važnost dječijih časopisa

U anketi koja je bila ponuđena nastavnicima o ulozi, mjestu i značaju časopisa za djecu bilo je mnoštvo zanimljivih odgovora. „Dječija štampa ima veliki uticaj na intelektualni, saznajni, emocionalni i socijalni razvoj učenika. Zbog toga je veoma važno voditi računa o pravilnom izboru listova i časopisa za korištenje u nastavno-odgojnom procesu u osnovnoj školi. A da bi dječiji listovi i časopisi zaista imali odgovarajući uticaj na odgoj i obrazovanje učenika, njihovi sadržaji treba da budu prilagođeni uzrastu, da informišu o aktuelnim i zanimljivim događajima, da u njima bude zastupljeno dječije stvaralaštvo, da prilozi budu zanimljivi i atraktivni, da na novi način dopunjavaju školske programe i udžbenike i da nude informacije iz svih nastavnih disciplina. Samo pod navedenim uslovima, dječija štampa može pomoći učenicima, nastavnicima i roditeljima da na što bolji način ispune svoje obaveze i doprinesu da se učenička znanja prošire i obogate“, stav je jednog nastavnika.

33 broja časopisa za djecu Elif

U bosanskohercegovačke osnovne škole dolazi nekoliko časopisa za djecu. Jedan od časopisa, a koji se razlikuje od drugih i koji je dosta specifičan jeste i časopis za djecu „Elif“ u izdanju Udruženja vjeroučitelja Sarajevo. Prvi broj Elifa  izašao je u martu 2011. godine i do sada je izašlo 33 broja. Časopis izlazi osam puta godišnje. Iza njega stoje vrijedni vjeroučitelji koji žele djeci ponuditi nove i zanimljive sadržaje, žele odgajati i obrazovati našu djecu.

Vratiti izvorne vrijednosti dječije štampe

„Dječiji časopisi,  kao jedno od sredstava masovne komunikacije, imaju posebno mjesto, jer se smještaju na granicu između verbalnih i vizualnih medija. Specifičan način prenošenja informacija, relaksirajući i zabavan način prikazivanja sadržaja koji se izučavaju u nastavi, činili su ovu vrstu časopisa omiljenim i dragocjenim izvorom dječijih spoznaja o svijetu i o samima sebi. Ako su dobro koncipirani, mogu imati neprocjenjivu ulogu u formiranju mišljenja kod djece, razvijanju mašte, formiranju sistema vrijednosti (dobro-loše, lijepo- ružno, ispravno- neispravno)  i biti emocionalni stimulans za mnoge druge spoznaje. I na kraju dječiji časopisi su bili i ostali najbolje mjesto za afirmiranje učeničkih literarnih i likovnih sklonosti“, kaže za Preporod Husein Mehmedović, glavni i odgovorni urednik Elifa.

Nažalost, u vremenu povećane konkurencije, navodi Mehmedović, a koju nameće internet i elektronski mediji  i sveopće komercijalizacije i djeca su postala tržišna kategorija pa se, shodno tome, i štampa namijenjena djeci sve više prilagođava tim principima. U tom tržišnom ponašanju sve više se povlađuje djeci, nudi im se ono što bi oni željeli, a ne ono što je dobro za njih, tako da se gube izvorne vrijednosti dječije štampe, a posebno odgojna komponenta.

Propagirati tradicionalne vrijednosti

„Elif je jedinstven časopis u Bosni i Hercegovini, a mogu slobodno reći i u regiji. U procesu njegovog nastajanja, od kreiranja sadržaja, uređivanja, tehničke obrade, do distribucije uključene su, isključivo, osobe koje  rade  u  odgojno-obrazovnim ustanovama, od predškolskih, do osnovnih i srednjih škola. Uglavnom  su to odgajatelji i vjeroučitelji. Zbog gore navedenih, negativnih,  tendencija u izdavaštvu a posebno kada su u pitanju časopisi za djecu u kojima su ekplicitni seksualni sadržaji, senzacionalizam, promocija nerealnih slika tijela, prezentacija  loših zdravstvenih navika kao poželjne prakse i sl. postali uobičajeni sadržaji, Udruženje vjeroučitelja je odlučilo pokrenuti svoj časopis koji bi nudio alternativu svim tim negativnim tendencijama“, kaže Mehmedović.

Vrijednosti  koje se afirmiraju kroz časopis Elif su tradicionalne, često zaboravljene,  porodične vrijednosti koje  su stoljećima krasile bosansku  muslimansku porodicu. „To su, prije svega islamske vrijednosti, a naš moto je da sve što je dobro i lijepo – islamsko je. Nastojimo da kroz sadržaje kod djece ne ostavimo dileme kada je u pitanju razlikovanje dobra od zla“, navodi Mehmedović.

Oduprijeti se epidemiji popustljivog odgoja

Sadržaj Elifa je raznolik. „Kroz predstavljanje mladih talenata koji su postigli natprosječne rezultate u bilo kojoj oblasti nastojimo kod djece razviti svijest da se trud i rad isplate i da je to jedini ispravan put. Uvijek imamo sadržaje koji se naslanjaju na nastavni plan i program i gdje se nastavni sadržaji prezentiraju na jedan zabavniji način. Dovoljno prostora dajemo i za iskazivanje dječijih sklonosti i afirmaciju njihovog umjetničkog izražaja. Poučne priče, stripovi, savjeti, hobi, zabava još  neke su od rubrika kroz čije sadržaje nastojimo djeci pružiti nova znanja o sebi i svijetu oko sebe i kroz odgojne elemente bar malo se oduprijeti sveopćoj epidemiji popustljivog odgoja“, kaže na kraju razgovora za Preporod glavni i odgovorni urednik Elifa Husein Mehmedović.

Piše: Alem Dedić

Preporod, 15. mart 2015.

82