Kakve su džennetske rijeke

Opisujući džennetske rijeke, Uzvišeni veli:

1. A one koji budu vjerovali i dobra djela činili čekaju bašče džennetske kroz koje rijeke teku, a to će veliki uspjeh biti. (El-Burudž, 11.)

2. Zar je Džennet, koji je obećan onima koji se Allaha boje – u kome su rijeke od vode neustajale i rijeke od mlijeka nepromijenjena ukusa, i rijeke od vina, prijatna onima koji piju, i rijeke od meda procijeđenog i gdje ima voća svakovrsnog i oprosta od Gospodara njihova. (Muhammed, 15.)

3. Oni koji su se Allaha bojali biće u džennetskim baščama i pored rijeka na mjestu u kome će biti zadovoljni, kod Vladara Svemoćnoga. (El-Kamer, 54-55.)

Enes b. Malik prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: „Šetao sam Džennetom kad prođoh pored rijeke čije su obale kao kupole od šupljeg bisera. Upitao sam Džibrila: 'Šta je ovo?' Odgovorio je: 'Ovo je Kevser kojeg ti je Allah podario.' Njegov miris ili njegova zemlja je od mošusa.'[1]

Ebu Hurejre prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: „Sejhan, Džejhan, Eufrat i Nil su rijeke u Džennetu.“[2]

 


[1] Bilježi Buharija, br. 6581.

[2] Bilježi Muslim, br. 2839.