Ko će uživati kabursko prostranstvo

Prostranstvo kabursko će uživati onaj ko bude islam živio, a ne onaj ko sebe muslimanom smatra a djelima svoju vjeru ne potvrđuje. 

 „Pokaži nam put Poslaniče, koji vodi do kabura prostranog. Kabura iz kojega ćemo čuti riječi dobrodošlice i osjetiti miris Dženneta kroz otvorena vrata njegova“: Ovo Muaz ibn Džebel, Poslanika moli. On s.a.v.s. kaže: „Vjerovati treba i ništa Allahu ravnim smatrati ne smije se. Namaz klanjati, Ramazan postiti, od blagodati podarenih nam dijeliti i ko je mogućan hadždž obaviti“. Na vrata svakog dobra kuca onaj ko posti i poruku posta razumije, i ko sadaku dijeli jer ona je tako snažna da grijehe briše kao što voda vatru gasi, a noćni namaz, on vrata kroz koja miris dženneta do nas dopire otvara. „I niko ne zna kakve ih kao nagrada za ono što su činili, skrivene radosti čekaju“. /Sedžde,17. /  

Poslanik je Muazu rekao da sva čovjekova nastojanja da do prostranog i mirisnog kabura dođe može uništiti on sam. „Zar će išta drugo ljude baciti u Džehennem do ono što zarade jezikom svojim“? /Tirmizi/.

Za vjernika će u kaburu njegov namaz biti svjetlo, njegov Kur’an koji je učio, kao i sva njegova dobra djela koja je činio Allaha radi.

Uzvišeni Bože, pomozi nam da sigurnim korakom ka prostranom i mirisnom kaburu koračamo. Amin!

Izvor: rijaset.ba

Obrada: novihorizonti.net