KO JE ČOVJEK KOJI JE ZADNJI NA OVOM SVIJETU VIDIO POSLANIKA S.A.V.S.?

Nešto razmišljam o posljednjem ashabu (prijatelju Muhammeda, s.a.v.s.). Zvao se Ebu Et-Tufejl Amir ibn Vasila el-Lejsi, r. a. Negdje pred kraj svoga života (100 ili 110 godine po Hidžri), rekao je:”NIKO NA ZEMLJI NIJE OSTAO OSIM MENE, A DA MOŽE KAZATI:”VIDIO SAM ALLAHOVA POSLANIKA”!

Razmišljam o njegovim riječima, koje su tako pune neke težine, tuge, odgovornosti. Kao da nam je želio kazati:”Ljepotu koju sam ja vidio, ljepota sa kojom sam se družio, ostala je duboko urezana u mojoj duši i u mojim očima, ali ova duša polahko umire i ove moje oči ubrzo će da se zatvore, zato gledajte još malo insana koji je VIDIO Poslanika, s.a.v.s., jer poslije mene, takvog insana nećete više sresti”!

Autor: Saudin Cokoja