KOJI JE NAJVELIČANSTVENIJI AJET U KUR’ANI KERIMU?

Pitanje:

Koji je najveličanstveniji ajet u Kur’ani Kerimu?

Odgovor:

Najveličanstveniji ajet u Kur’ani Kerimu je Ajetul-Kursij (Allahu la ilahe illa hu…).

Iz fetvi i predavanja šejha Muhammeda ibn Saliha el-Usejmina

ISLAMPO.BA

Komentari

komentara