Koji stav zauzima islam u pogledu korupcije i mita?

Pitanje:

Koji stav zauzima islam u pogledu korupcije i mita?

Odgovor:
Islam, sa svojim savršenim propisima, štiti pravo svakog pojedinca. Jedna od glavnih zadaća islamskog šerijata jeste, upravo, pružanje adekvatne zaštite u tom pogledu. S obzirom da mito i korupcija, uglavnom, podrazumijevaju uzurpaciju nečijeg prava, islam je najstrožije zabranio takav vid aktivnosti. Ibn Kudame kaže: ”Mito u vlasti je zabranjeno i tu nema razilaženja. Uzvišeni Allah kaže: ”…oni koji jedu nedozvoljeno…” El-Hasan i Seid ibn Džubejr tumače da je to mito. Kada sudija primi mito to može dostići stupanj kufra (nevjerstva).” (Vidi: Ibn Kudame, El-Mugni, 14/59). Ovakav stav prema mitu Ibn Kudame i ostala islamska ulema zauzela je na osnovu prethodnog ajeta, zatim na osnovu ajeta u kojima se zabranjuje uzimanje tuđih imetaka nepravedno (II:188, IV:29,161, IX:34), zatim na osnovu hadisa koji je prenesen u sunenima i Musnedu imama Ahmeda. U tom hadisu Poslanik s.a.v.s je prokleo onoga ko daje mito i onoga ko mito uzima. (Vidi: Tirmizi: Sunen et-Tirmizi, 3/1336, 1337, Ebu Davud, Sunen, 3/3580, Ibn Madždže, Sunen, 2/2313, Ahmed ibn Hanbel, Musned, 2/388, 2/164.) U Musnedu imama Ahmeda još se spominje i posrednik među njima. (Ahmed ibn Hanbel, Musned, 5/279) Prema tome, svi oni koji su na bilo koji način uključeni u korupciju (potkupljivanje) prokleti su od strane Poslanika, s.a.v.s. Samo proklestvo znači udaljavanje od Allahove, dž.š, milosti, a ko ne zasluži Njegovu milost neće ući u Džennet. Treba još napomenuti da veličina grijeha u pogledu korupcije ovisi o nepravdi (zulumu) koja je učinjena nekom pojedincu, ali prokletstvo Poslanikovo, s.a.v.s, obuhvata sve one koji se bave mitom i potkupljivanjem, a Allah, dž.š, najbolje zna.

Odgovorio: dr. Šukri Ramić