Koliko je Allah milostiv?

Jedno od Allahovih lijepih imena je Milostivi. Kod Njega, Uzvišenog, je stotinu milosti, a od njih je samo jednu spustio među Svoja stvorenja, dok je devedeset i devet ostavio za Sudnji dan, opet Svojim robovima.

Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Uistinu, kod Allaha postoji stotinu milosti. Od njih je samo jednu spustio među džinne, ljude, životinje i zvijeri, pa su oni na osnovu nje milostivi i blagi jedni prema drugima: zvijeri su blage prema svojim mladunčadima. Dok je, Allah devedeset i devet milosti odgodio. Te milosti ukazat će Svojim robovima na Sudnjem danu!” (Muslim)

Postavljamo sebi pitanje koliko je Allah milostiv? Znajmo da je On, Uzvišeni, milostiviji od majke prema svome djetetu. U prilog tome navodimo sljedeći hadis: "Omer b. El-Hattab, radijallahu anhu, pripovijeda: “Jednog dana dovedeno je roblje Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem, među kojim je jedna žena uporno tragala za nekim. Kada je pronašla jedno dijete, privila ga je u naručje i podojila. Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, upitao nas je: ‘Šta mislite da li bi ova žena bacila svoje dijete u vatru?’ ’Nikako’, odgovorili su prisutni, pa je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, dodao: ‘Doista je Allah milostiviji prema Svojim robovima od ove (žene) prema svome djetetu.’“" (Buharija i Muslim) 

Allahu oprosti nam i budi milostiv na Sudnjem danu…

logi