Kome Allah prima namaz?

U hadisu (kudsi) koga Poslanik, s.a.v.s., prenosi od svoga Gospodara kaže se: ”Ja doista primam namaz onog ko se njime pokorava Mojoj veličini, ko se ne oholi pred mojim stvorenjima, ko ne ustrajava u nepokornosti prema Meni, čiji je dan ispunjen spominjanjem Mene, ko je samilostan prema siromahu, putniku, udovici i čovjeku u nevolji.” (El-Bezzar)