Kome se upisuju dobra djela koje dijete uradi?

Da li se dobra djela, poput namaza, hadždža i učenja Kur’ana koja uradi dijete koje još nije dostiglo punoljetnost, upisuje njegovim roditeljima ili se njemu računaju?

Odgovor: Nagrada za dobra djela koja uradi maloljetno dijete pripadaju njemu, a ne njegovim roditeljima niti nekom drugom. Međutim, roditelji roditelji će postići nagradu za podučavanje djeteta, upućivanje na dobro i pomaganje na dobru. Na to upućuje i hadis koji bilježi Muslim u svome ”Sahihu” od Ibn Abbasa, radijallahu anhu, da je jedna žena na Oprosnome hadždžu podigla svoje dijete ka Poslaniku, salllallahu alejhi ve sellem, i upitala: ”O Allahov Poslaniče, ima li za njega hadždža?” ” Ima, a tebi pripada nagrada”, reče Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. Kako vidimo, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, obavijestio nas je da hadždž pripada dijetetu, a da će i majka biti nagrađena zbog obavljenog hadždža sa njim. Isto tako i druge osobe mimo roditelja mogu steći nagradu za ono što od dobra učine, poput podučavanja siročadi, rodbine, posluge i drugih osoba, a na to upućuje riječi Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: ”Onaj ko upućuje na dobro ima nagradu poput onoga ko dobro i čini.” Bilježi ga Muslim u svome ”Sahihu” Također, to spada u potpomaganje u dobru i bogobojaznost, a Uzvišeni Allah svakako za to daje nagradu

Odgovorio: Uvaženi Šejh Abdulaziz b. Baz

Izvor: Fetve i propisi vezani za djecu, Autor: Jusuf b. Muhammed b. Ibrahim el-Atik