Kratki zijaret “Brdu svjetlosti” i pećini Hira /VIDEO/

O ovom kratkom videu predstavljamo “Brdo svjetlosti” koje je najveće brdo u Mekki ali i najvažnije i najveće brdo u islamu i općenito ljudskoj historiji. Na ovom brdu, u skromnoj pećini Hira počinje prva objava Kur'ana: “Uči!” I upravo je ova objava danas nažalost najviše zapostavljena među muslimanima! U ovom kratkom putovanju želimo da vizualiziramo Poslanikovo s.a.v.s., uspinjanje na ovo brdo, te važnost Objave a posebno ove prve! Uči, čitaj, u ime Gospodara tvoja!

(saff.ba)

67