Kur'anske dove – II dio

Rabbenâ lâ tuzig kulûbenâ ba‘de iz hedejtenâ ve heb lenâ min ledunke rahmeten inneke ente-l-vehhâb.

Gospodaru naš, ne dopusti srcima našim da skrenu, kad si nam već na pravi put ukazao, i daruj nam Svoju milost; Ti si, uistinu, Onaj koji mnogo daruje!

Rabbenâ innenâ ámennâ fagfir lenâ zunûbenâ vekinâ ‘azâbe-n-nâr.

Gospodaru naš, mi zaista, vjerujemo; zato nam oprosti grijehe naše i sačuvaj nas patnje u ognju!

Rabbenâ ámennâ bimâ enzelte vetteba‘ne-r-resûle fektubnâ me‘a-š-šahidîn.

Gospodaru naš, mi u ono što Ti objavljuješ vjerujemo i mi Poslanika slijedimo, zato nas upiši među vjernike!

Rabbenagfir lenâ zunûbenâ ve isrâfenâ fî emrinâ vensurnâ ‘ale-l-kavmi-l-kâfirîn.

Gospodaru naš, oprosti nam krivice naše i neumjerenost našu u postupcima našim, i učvrsti korake naše i pomozi nam protiv naroda koji ne vjeruje!

Rabbenâ mâ halakte hâzâ bâtilen subhâneke fekinâ ‘azâbe-n-nâr.

Gospodaru naš, Ti nisi ovo uzalud stvorio; hvaljen Ti budi i sačuvaj nas patnje u vatri!

Rabbenâ innenâ semi‘nâ munâdijen junâdî li-l-imâni en áminû bi rabbikum fe ámennâ. Rabbenagfir lenâ zunûbenâ ve keffir ‘annâ sejjiâtinâ ve teveffenâ me‘a-l-ebrâr.

Gospodaru naš, mi smo čuli glasnika koji poziva u vjeru: 'Vjerujte u Gospodara vašeg!' – i mi smo mu se odazvali. Gospodaru naš, oprosti nam grijehe naše i prijeđi preko ružnih postupaka naših, i učini da poslije smrti budemo s onima dobrima.

Rabbenâ ve átinâ mâ ve‘addetnâ ‘alâ rusulike ve lâ tuhzinâ jevme-l-kijâmeti inneke lâ tuhlifu-l-mî ‘âd.

Gospodaru naš, podaj nam ono što si nam obećao po poslanicima Svojim i na Sudnjem danu nas ne osramoti! Ti ćeš, doista, Svoje obećanje ispuniti!

Rabbenâ ahridžnâ min hâzihi-l-karjeti-z-zâlimi ehluha vedž‘al lenâ min ledunke velijjen vedž‘al lenâ min ledunke nesîrâ.

Gospodaru naš, izbavi nas iz ovoga grada, čiji su stanovnici nasilnici, i Ti nam odredi zaštitnika i Ti nam podaj onoga ko će nam pomoći!

Rabbenâ ámennâ fektubnâ me‘a-š-šâhidîn. Ve mâ lenâ lâ nu-minu billâhi ve mâ džâenâ mine-l-hakki ve natme'u en judhilenâ rabbunâ me‘a-l-kavmi-s-sâlihîn.

Gospodaru naš, mi vjerujemo, pa upiši i nas među one koji su posvjedičili. Zašto da ne vjerujemo u Allaha i u Istinu koja nam dolazi, kada jedva čekamo da i nas Gospodar naš uvede s ljudima dobrim.

Obrada: www.novihorizonti.NET

 
 
 
215