LJUBAV

Hvala Allahu, Koji je ljubav učinio sredstvom kojim stižemo do Voljenog. Pokornost i skrušenost je postavio kao dokaz iskrene ljubavi. Njome je podstakao duše da teže različitim vrstama savršenstva, s ciljem da ih traže i postignu. Ljubav je podario i prijašnjim i potonjim generacijama kako bi postigle savršenstvo i snagu podredile djelu, bile aktivne i težile boljem. Ljubav je ta kojom je podstakao one odlučne i čvrstom voljom obdarene da radi nje teže najčasnijim ciljevima. (1)

Jedna od osnovnih svojstava duše, jeste suptilno svojstvo ljubavi. Ljubav, kao širi pojam, obuhvaća nebesa i Zemlju koje je Uzvišeni Allah, sazdao kao izvor ljubavi, Kome je ljubav jedno od uzvišenih svojstava, i Jedini Koji se može voljeti savršenom ljubavlju, čistom i uzvišenom od svake manjkavosti. Puno je autora pisalo o ljubavi, filozofi, teolozi, mistici i psiholozi. Svako je na nju gledao kroz svoja i tuđa iskustva, posmatrajući posljedice koje ljubav ima na čovjeka i okolinu, a koje mogu biti nekada izvor harmonije i sreće, a nekada uzrok katastrofe i nesreće. Neki su otišli do obale mora neki su zakoračili u njega i uplašeni pobjegli, dok su neki zaplovili. U njemu su im srca postala poput riba iako bi bez vode ostala, umrla bi. Od ovih zadnjih su neki postali utopljenici u moru ljubavi, dok su drugi postali istinski zaljubljenici.

Učenjaci prvih generacija i oni koji ih u dobru slijede od potonjih su osjetili šta znači suština ljubavi i prema kome mora biti usmjerena, da čovjek ne bi postao utopljenik kojeg ljubav proguta i baci u propast, već zaljubljenik koga ljubav uznosi do najviših prostranstava duha i spoznaje. Razvrstali su uzroke ljubavi, detaljno objasnili šta se treba voljeti u apsolutnom smislu i šta je to što zaslužuje biti voljeno, a šta ne. Kako se postiže savršena ljubav i sreća, a kako izbjegava manjkava i prolazna koja izaziva boli i nelagode u čovjeku. Kako se sačuvati od negativnih posljedica koje ljubav može donijeti duši i kako je dovesti do savršenstva i savršene harmonije. Uradili su to potpuno i razumljivo, ubirajući mirisne cvjetove sa staze ojom koračaju, spravljajući djelotovorne lijekove za judske duše i srca.

Ljubav prema Allahu je krajnji cilj svih postaja i najviši stepen. Svaka deredža nakon ovoga je samo jedan od njenih plodova i rezultata, poput čežnje za Allahom, prisnosti sa Njim, zadovoljstvo Njime i slično, kao što prije ljubavi postoje njeni uvodi, poput pokajanja, strpljenja, ustezanja i drugih stepeni. (2)

1- Ibnul-Kajjim, Reudatul-mubibbin, 3., Darul-kutubil-ilmljje, Bejrut, 1983.
2- Ebu Hamid eI-Gazali , !hjau ulumid-din, 4/294.

Izvor: Medicina srca i duse
str:237-238

Ibnul Kajjim El-Dzevzijje