Može li vjernik biti lažac?

Laž, lažno obećanje i lažna zakletva spadaju u najteže i najveće grijehe – grijehe koji mogu izazvati nesagledive negativne posljedice. U slj. Ajetu Allah nagovještava kaznu za onoga ko voli da se o vjernicima šre bestidne glasine:

One koji vole da se o vjernicama šire bestidne glasine čeka teška kazna i na ovom i na onom svijetu; Allah sve zna, a vi ne znate. (En-Nur, 19.) 

 "Pitali su Božijeg Poslanika: -Može li vjernik biti kukavica?

– Da! – odgovori.

– Može li vjernik biti škrtica?

– Može! – odgovori Poslanik

– A može li vjernik biti lažac?

– Ne može!… – odgovori." (Malik) 

Dakle kod VJERNIKA se ne može naći svojstvo „lažov“. Ako se to kod nekoga ko sebe smatra vjernikom nađe neka se pokaje Allahu i prestane sa ovim ružnim postupkom, jer će tako osnažiti svoj iman i distancirati šejtana da preko njega širi spletke i neistine.

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nam naređuje iskrenost, a zabranjuje laž, pa u hadisu koji bilježi imam Muslim kaže: Prenosi Abdullah ibn Mes'ud, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Budite iskreni, jer iskrenost vodi ka dobročinstvu, a dobročinstvo u džennet. Čovjek će, govoreći istinu i pridržavajući se nje, biti upisan kod Allaha kao iskren. I klonite se laži, jer laž zaista vodi bestidnosti, a bestidnost vodi u džehennem! Čovjek će, lažući i postupajući po laži, biti upisan kod Allaha kao lažac.” (Buharija)

Ovome treba dodati da je laž svojstvo licemjera (munafika). A o tome nam govori i slj. hadis:

Ebu Hurejre, r.a, prenosi da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: „Tri su znaka licemjera: kada govori – laže; kada obeća – ne ispuni i kada mu se šta povjeri – iznevjeri!“

Obrada: novihorizonti.net