Muslimanka: Ne oponaša muškarce

Doista, žena koja se ponosi svojom ličnošću muslimanke, nikada ne oponaša muškarce, jer zna da je ženino oponašanje muškarca kao i muškarčevo oponašanje žene haram (zabranjeno) u šerijatu. Allahova Mudrost i Njegov vječiti Zakon u svemiru, životu i u čovjeku određuju da ličnost muškarca ima određene specifičnosti u odnosu na ženu i da žena ima određene specifičnosti u odnosu na muškarca, jer svako od njih ima svoju specifičnu ulogu u životu. Ova specifičnost osnovne funkcije svakog pola, kao i njegova uloga u životu, u potpunosti je povezana sa specifičnošću ličnosti svakog pola, to jest, putem različitosti muškarca od žene i žene od muškarca. Islam je stvari postavio na njihova mjesta precizirajući ulogu muškarca i žene u životu i olakšavajući svakom od njih ulogu zbog koje je stvoren. Svaki izlazak iz ovog božanskog okvira predstavlja izlazak iz okvira prirode u kojoj je Allah, dž.š., stvorio ljude, kao što predstavlja falsificiranje ljudske naravi i odstupanje od postojane i iskonske originalnosti. To je ono što preziru oba pola, a nema boljeg dokaza za to od toga da žena prezire ženskobanjastog, malaksalog muškarca koji oponaša žene, kao što muškarac prezire grube, muškobanjaste žene koje oponašaju muškarce. Izgradnja svijeta i sreća čovječanstva neće biti potpuni i pravilni osim ispoljavanja specifičnosti svakog od dva pola, uživanjem svakog od njih u specifičnostima drugog pola i njihovim zajedničkim potpomaganjem u izgradnji svijeta i usrećenju čovječanstva. Zbog svega ovoga dolaze strogi i kategorički islamski tekstovi koji obećavaju kaznu za

muškarce koji oponašaju žene i kaznu za žene koje oponašaju muškarce. Od Ibn – Abbasa, r.a., prenosi se da je rekao: „Allahov Poslanik, s.a.v.s., prokleo je muškarce koji oponašaju žene i žene koje oponašaju muškarce. Od Ibn – Abbasa, r.a., također, prenosi se da je rekao: „Vjerovjesnik, s.a.v.s., prokleo je ženskobanjastog muškarca i muškobanjastu ženu. I rekao je: „Izvedite ih iz njihovih kuća… Rekao je: „Pa je Vjerovjesnik, s.a.v.s., izveo nekog čovjeka, a Omer je izveo neku ženu. A od Ebu – Hurejrea, r.a., prenosi se da je rekao: „Allahov Poslanik, s.a.v.s., prokleo je muškarca koji oblači žensku odjeću i ženu koja oblači mušku odjeću. Onog dana kada su muslimani bili u ‘ivotnoj snazi, kada im je sudio šerijat, kada su njihova društva bila obasjana svjetlošću islama, nije bilo nikakvog traga problemu oponašanja žena muškaraca i muškaraca žena. A danas, nakon što se zaštita islama naglo udaljila od muslimana, nakon što se njegovo svjetlo ugasilo u njihovim društvima, u tim mnogobrojnim društvima nalazimo djevojke koje oblaše uske pantalone ocrtavaju}i njihova tijela i košulje koje su raširene i među muškarcima i među ženama. One su otkrile svoje glave, razotkrile

svoje mišiće, sve dok nisu postale poput mladih muškaraca. Isto tako, mi nalazimo i skupinu ženskobanjastih, dugokosih mladića koji su oko svojih vratova objesili zlatne lančiće koji ukazuju na njihova razotkrivena prsa. Pustili su svoju kosu i iščešljali je tako da njihova glava izgleda poput glave neke djevojke, da je, čak, teško uočiti razliku među njima. Ovo su mizerni prizori koji se javljaju u nekim islamskim zemljama koje su pretrpjele idejnu agresiju i u kojim su mnogi mladići doživjeli duhovni poraz. To su prizori koji su strani islamskim narodima, njihovim zajednicama, vrijednostima i islamskim običajima. Ti prizori do njih stižu podjednako i sa iskvarenog Zapada i sa nevjerničkog Istoka, gdje su se raširile različite tendencije, od egzistencijalističke, do nihlističke, kao i druge zablude, putem kojih je čovječanstvo skrenulo s pravog puta i zapalo u veliku nesreću, jer su ga udaljili od njegove čiste i ispravne naravi ka ekscentričnosti, anomalijama i devijacijama, jer su tim narodima povratile natrag najteže posljedice, najmučnije defektnosti i najopasnije bolesti, a od svega

ovoga nas pogađaju samo posljedice. Život žena i muškaraca koji su zalutali od Allahove upute, raširio se u nekim muslimanskim zemljama, nakon što je raskinut hilafet, nakon što se raspalo jedinstvo ummeta i nakon što su se u nekim muslimanskim zajednicama i društvima uzdrmale mnoge njegove vrijednosti. Tako su ti muškarci i žene, koji su izuzeci, postali strani dijelovi tijela islamskog ummeta. Oni se udaljavaju od njegovog jasnog puta, njegove postojane vrijednosti i njegovog specifičnog karaktera.

 Dr. Muhammed Ali el – Hašimi, Ličnost žene muslimanke