Muslimanska muška imena – sa slovom M

Muhamed

Ime poslanika a.s. Muhamed na arapskom jeziku znači: “proslavljen”, “vrijedan slave”. Smatra se da je ovo najčešće ime na svijetu sa procjenjenih 150 miliona nosioca imena. U arapskim zemljama ljudi koji nose ovo ime najčešće ga ne koriste u svakodnevnom životu nego koriste svoje srednje ime. Npr. ime predsjednika Hosni Mubarak-a od Egipta je Muhammed.

Munib

Munib je ima arapskog porijekla i ima značenje: “onaj koji se Bogu obratio, posvetio” i “onaj koji se iskreno pokajao”.

Muharem

Ime Muharem na arapskom jeziku ima značenje: “sačuvan”, “zabranjen”, “svet”. Muharem je također prvi mjesec islamskog kalendara.

Munir

Muško ime Munir je arapskog porijekla i ima značenje: “svijetli”.

Murat

Ime Murat na arapskom jeziku ima značenje: “željeni”. Ovo ime je nosilo nekoliko osmanskih sultana kroz historiju.

Muris

Muris je ime arapskog porijekla i ima značenje: “onaj koji ostavlja u naslijeđe”.

Mustafa

Ime Mustafa je epitet Muhammeda a.s. koji na arapskom znači “odabrani”. Ovo ime se koristi u mnogim zemljama islamskog svijeta.

456