Muslimanska ženska imena – sa slovom S

Sumea

Značenje ženskog imena Sumea (Sumeja) je “ptica pjevica”.

Sara

Ime Sara je hebrejskog porijekla i ima značenje: “princeza”. Ovo ime nose pripadnice sve tri velike religije i popularno je u mnogim zemljama svijeta.

Sabira

Žensko ime Sabira na arapskom jeziku ima značenje: “strpljiva” (od riječi sabur).

Safeta

Safeta na arapskom jeziku znači: “čista” ili “čistoća”.

Sadeta

Sadeta je žensko ime arapskog porijekla i znači: “sreća”

Safija

Ime Safija je porijeklom iz arapskog jezika i ima značenje: “čista”, “prava”.

Saida

Saida je ime arapskog porijekla i znači: “ona koja se visoko popela”, “gospodarica”.

Sakiba

Sakiba je ime arapskog porijekla i ima značenje: “sjajna”, “oštroumna”.

Samija

Značenje ženskog imena Samija na arapskom jeziku je: “visoka”, “uzvišena”.

Samira

Samira potječe iz arapskog jezika i ima značenje: “sabesjednica”, “pripovjedačica”.

Samra

Ime Samra na arapskom jeziku znači: “garava” ili “crnoputa”.

Seada

Seada je ime arapskog porijekla i ima značenje: “sretna”.

Selma

Selma je ime arapskog porijekla i znači: “zdrava”. Ovo je relativno popularno žensko ime kod nas.

Selveta

Selveta na arapskom jeziku ima značenje: “utjeha”.

Senada

Senada je ime arapskog porijekla i ima značenje: “sjaj, veličina vjere”. Koristi se mnogo rijeđe i varijanta: Senadina.

Sevda

Žensko ime Sevda na arapskom jeziku ima značenje: “crna”, “garava”, “ljubav”.

Subhija

Ime Subhija je arapskog porijekla i ima značenje: “zora (jutarnja)”, “ranoranilica”. Također se koristi i skraćena varijanta: Subha.

508