Na Sudnjem danu, ni jedan čovek se neće pomeriti sa svog mjesta dok ne bude upitan za četiri stvari

Hadis u kojem je Poslanik Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem,  rekao:

‘’Na Sudnjem danu, ni jedan čovek se neće pomeriti sa svog mesta dok ne bude upitan za četiri stvari:
1. za mladost – kako ju je proveo,
2. za život u čemu mu je prošao,
3. za imetak – kako ga je stekao i u šta ga je potrošio i
4. za znanje – šta je s njim uradio.’’

125