Najodabranija žena Ummeta

U jednoj predaji Aiša radijallahu-anha kaže: ”Nisam bila ljubomorna ni na koga kao na Hatidžu. Ona je umrla tri godine prije nego što sam se ja udala za Muhammeda ﷺ , i on ju je stalno spominjao. Allah mu je naredio da je obraduje dvorcem u Džennetu, a kada bi Poslanik ﷺ zaklao bravče, uvijek je nešto od toga poklanjao Hatidžinim prijateljicama.”
Nemoguće je opisati Poslanikovu ﷺ čistu ljubav prema Hatidži i u pravu je bila Aiša kada je kazala: ”Kao da na dunjaluku nije bilo druge žene osim Hatidže.” Jeste, mnogo je žena na dunjaluku bilo, ali nije bilo žene koja je posjedovala takve kvalitete, vrline i savršen ahlak kao što je Hatidža. To potvrđuju i riječi Allahovog Poslanika ﷺ: ”Hatidža je odlikovana, u odnosu na druge žene iz mog Ummeta, kao što je Merjem odlikovana u odnosu na sve žene svijeta.” (Tabberani i Bezzar)
U drugom hadisu Poslanik ﷺ je rekao: ”Najodabranije žene u Džennetu su: Hatidža bint Huvejlid, Fatima bint Muhammed, Merjem bint Imran i Asja bint Muzahim, žena faraonova.” (Hadis bilježe Ahmed, Ebu Ja'la i Taberani)
Također je rekao: ”Merjem bint Imran je najbolja žena svoga vremena, a Hatidža bint Huvejlid je najbolja žena svoga vremena.” (Muslim)
U predaji koju bilježi imam Muslim stoji da se Aiša naljutila zbog toga što Poslanik ﷺ stalno spominje Hatidžu i u srdžbi je uzviknula: ”Hatidža!?”, a Muhammed ﷺ joj je odgovorio: ”Ja sam opskrbljen ljubavlju prema njoj.”
Eto tako je Hatidža našla mjesto u srcu Poslanika ﷺ i nije je mogla zamijeniti nijedna druga žena na dunjaluku, ali je isto tako Hatidža, kao majka svih vjernika zauzela mjesto u srcima svih muslimana i tako će ostati do Sudnjeg dana. Hatidža bint Huvejlid, prva muslimanka iz ovoga Ummeta, supruga posljednjeg Allahovog Poslanika ﷺ i majka svih vjernika, umrla je tri godine prije Hidžre u Medinu u šezdeset petoj godini života.
Molimo Allaha da je nagradi za njen hizmet islamu i Muhammedu ﷺ i da je u Džennetu spoji sa njenim voljenim mužem, Muhammedom ﷺ i njihovom djecom.
Neka mjesto njihovog susreta bude biserni dvorac na obali džennetske rijeke, u kojem ju je Poslanik ﷺ vidio nakon njenog preseljenja na ahiret.

Odlomak iz knjige: ”Žene iz vremena Poslanstva”
Autor: Abdussamed Nasuf Bušatlić
Pripremio i uredio admin tim Muslimanke.org

50