Nazivi i širina dženetskih vrata

Ebu Hurejre prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: „Ko (od jedne vrste imovine) podijeli dva komada na Allahovu putu bit će pozvan u Džennetu: 'O robe Allahov, evo tvoga dobra!' Ko bude od onih koji su redovno namaz obavljali bit će pozvan na kapiju namaza; ko bude od onih koji su se borili na Allahovu Putu, bit će pozvan na kapiju džihada; ko bude od onih koji su redovno postili, bit će pozvan na kapiju posta, Er-Rejjan; ko bude od onih koji su dijelili zekjat, bit će pozvan na kapiju zekata (milostinje). Ebu Bekr će na to: 'Ti si mi umjesto oca i majke, (Allahov Poslaniče), onaj koji bude pozvan na bilo koju od tih kapija nije u potrebi (da bude pozvan sa ostalih kapija), pa da li će biti onih koji će biti pozvani na sve kapije?' On reče: 'Hoće, i ja želim da ti budeš jedan od njih.'“ (Bilježe Buharija, br. 1987., i ovo je njegova verzija, i Muslim, br. 1027.)

Širina džennetskih vrata

Ebu Hurejre prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: „Razdaljina između dva kraja džennetskih vrata je kao razdaljina između Mekke i Hadžera ili između Mekke i Busre. (Bilježe Buharija, br. 4712., i Muslim, br. 194., i ovo je njegova verzija.)

'Utbe b. Gazvan veli: „Spomenuto nam je da je razdaljina između dva kraja džennetskih vrata onolika koliko se pređe za četrdeset godina. Sigurno će doći dan kada će na tim vratima biti velika gužva.“ (Bilježi Muslim, br. 2967.)