Nećemo se maknut ispred Gospodara dok ne budemo pitani za pet stvari

Nijedan čovjek se na Sudnjem danu neće maknuti ispred svoga Gospodara dok ne bude upitan za pet stvari:

Za svoj životni vijek – u šta ga je potrošio
Za mladost – u čemu ju je proveo
Za imetak – kako ga je stekao
Za imetak – u šta ga je trošio
Koliko je postupao po onome što je naučio i saznao

Izvor: Sujutijeva zbirka hadisa (Sahih i Hasen)

svjetlo dunjajluka.com

Komentari

komentara