Nije mogao da odoli supruzi u toku posta, pa je s njom imao intimni odnos, kakav je propis u vezi ovoga?

Pitanje: čovjek je u mjesecu ševvalu napaštao dan koji nije postio u ramazanu, pa mu se ponudila supruga koja nije bila postač, nije mogao da odoli pa su spolno općili, kakav je propis za ono što su učinili?

Odgovor: Osoba koja pokvari – prekine obavezni post izvan ramazana, spolnim odnosom, treba da naposti taj dan i nije obavezna da izdvaja poseban iskup, jer se spolni odnos nije desio u mjesecu ramazanu. Takoðer, treba da se pokaješ Uzvišenom Allahu za počinjeni grijeh, a supruga takoðer, jer je ona bila razlogom činjenja spomenutog grijeha.

(Fetve Stalne komisije: fetva broj 13475, 10 tom, str. 319)

|Još jedno slično pitanje|

Pitanje: Svima je poznato da je propis za osobu koja je spolno općila u danu ramazana, u kojem je postila, iskupljenje koje se ogleda u tome da oslobodi roba, ili da posti uzastopno šezdeset dana, ili da da nahrani šezdeset siromaha. Pitanje: a-     Ako bi čovjek spolno općio sa suprugom više puta u različitim danima, je li obavezan za svaki dan da posti šezdeset uzastopnih dana ili je dovoljno da posti šezdeset dana za sve što je počinio? b-     Ako nije znao da je iskup za spolni odnos u danu ramazana u kojem je postio ono što sam spomenuo na početku, već je mislio da je obavezan da za svaki pokvareni dan naposti po jedan dan? c-     Je li i supruga obavezna da se iskupljuje kao i muškarac? d-     Je li dozvoljeno da čovjek izdvoji iskup nahranjivanja siromaha u protuvrijednosti – u novcu? e-     Je li dozvoljeno da nahrane i on i supruga istog siromaha? f-      Ako bi se desilo da čovjek ne može naći siromaha kojeg će nahraniti, je li mu dozvoljeno da to uplati u nekoj od humanitarnih organizacija u protuvrijednosti?

Odgovor: a-     Ako bi se desilo da čovjek spolno opći sa suprugom u toku istog dana ramazana u kojem posti, jednom ili više puta, obavezan je da izdvoji jedan iskup, ako nije izdvojio za prvi spolni odnos, ako se desilo da je spolno općio u različitim danima, obavezan je da izdvoji iskupa onoliko koliko je dana pokvario. b-     Obaveza je da izdvoji spomenuti iskup pa makar i bio od onih koji ne znaju da je obavezno iskupljivanje od spolnog općenja u danu ramazana. c-     Supruga je obavezna da se iskupi istim iskupom ako je to učinila dobrovoljno, ali ako je to učinila pod prisilom, nije obavezna da se iskupljuje. d-     Nije dozvoljeno da se plaća spomenuti iskup u protuvrijednosti u novcu, i ako bi postupio tako, to nije validno. e-     Dozvoljeno je da i muž i supruga daju istom siromahu, da mu on udijeli pola sa’a – dva pregršta, a i ona takoðer, i da on bude jedan od šezdeset siromaha koje su trebali nahraniti. f-      Nije dozvoljeno da se sve daruje jednom siromahu niti da se uplati nekoj od humanitarnih organizacija, jer nije siguran da li će se to podijeliti na šezdeset siromaha, a mu’min bi trebao da se maksimalno potrudi u izdvajanju iskupljenja i drugih obaveznih stvari.

(Fetve Stalne komisije: fetva broj 7264, 10 tom, str. 320)

Komentari

komentara