OBAVEZE ŽENE PREMA MUŽU

Kaže Poslanik, alejhisselam: “Obaveza žene prema mužu je, makar on bio i nepravedan (zulumćar): da mu se dopusti i poda makar bila na samaru, da ne posti ni jedan dan bez njegove dozvole, osim dana koji je fardom propisan (ramazan), a ako posti biće griješna i post joj neće biti primljen kod Allaha, dželle šanuhu, da iz kuće svoga supruga ne daje ništa osim sa njegovom dozvolom, a ako to učini griješna je, mada će on imati nagradu, da ne izlazi iz kuće osim sa njegovom dozvolom, u protivnom je Allah, dželle šanuhu,  proklinje zajedno sa melekima, sve dok se ne pokaje, ili dok se ne vrati u kuću.”

Žena bi trebala da se pridržava slijedećih obaveza, adaba i propisa:

– Da bude pokorna mužu u svemu što nije grijeh i što može bez velike poteškoće da učini.Trebala bi paziti na njegove osjećaje i nastojati da ga učini zadovoljnim kad je prisutan ili odsutan.

Ahmed bilježi hadis: “Kada žena klanja svih pet namaza, posti mjesec ramazan, bude moralna i pokori se čovjeku; biće joj rečeno: Uđi u džennet kroz koja god džennetska vrata hoćeš.”

Tirmizija bilježi predaju: “Da sam ikom naredio da čini sedždu drugome, naredio bih ženi da čini sedždu mužu radi prava koja on ima nad njom.”

– Da pazi na muževu čast i obraz, na njegov imetak, djecu i ostalo vlasništvo.

Buharija i Muslim bilježe predaju: “Žena je pastir koji bdije nad kućom i djecom svoga muža.”

– Da se drži kuće svoga muža i da ne izlazi iz nje osim sa muževim zadovoljstvom i dozvolom.

– Da pazi na svoj pogled,

– Da se drži propisa oblačenja i pokrivanja i da svoje ukrase ne pokazuje nikome osim svome mužu ili bliskoj rodbini (mahrem),

– Da snizi glas i da pazi šta će govoriti, da muževe roditelje i rodbinu pazi kao što ih pazi i on, jer ne može učiniti dobro čovjeku, ako ne čini i njegovim roditeljima,

– Da se bavi kućnim poslom i služi muža. Poznato je da je Fatima, jedna od najvrednijih žena na dunjaluku, kćerka najvrjednijeg insana, Poslanika, sallAllahu alejhi we sellem, imala žuljeve od kućnih poslova.

– Da putuje sa svojim mužem, ako ranije nije uslovila da ostaje na svom mjestu.

– Da se u svakoj situaciji poda mužu, ako to zatraži od nje – osim ako postoji šerijatska zapreka za to – i da to bude na najljepši mogući način, bez iskazivanja mrzovolje, nelagode i sl.

 

Bilježe Buharija i Muslim predaju: “Kada čovjek pozove ženu u krevet pa ga odbije, i on zanoći ljut na nju, meleki je proklinju sve do zore.”

Tirmizija bilježi predaju: “Kada čovjek pozove ženu radi seksualne potrebe i želje, neka mu se odazove, makar kod furune bila (pripremajući jelo).”

– Da traži dozvolu kad hoće da posti dobrovoljni post, ako je muž prisutan kod kuće, a ako se muž vrati sa puta, treba prekinuti dobrovoljni post, osim ako joj dozvoli da nastavi.

Tirmizija bilježi predaju: “Ako umre neka žena, a muž bude zadovoljan sa njom, ući će u džennet.”

Tirmizija bilježi i predaju: “Ne desi se da žena na dunjaluku napadne i kinji muža, a da hurija koja će mu biti ahiretska žena, ne kaže: ‘Ne muči ga, Allah te ubio! On je kod tebe nakratko, samo što te nije ostavio i došao nama.'”

– Žena ne bi trebala da uzima bilo šta, što sprječava trudnoću, bez dozvole svoga muža.

– Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem, nam je ukazao na činjenicu da žena može biti svome mužu uzrokom džennetskog spasa ili džehennemske vatre; u zavisnosti od njenih postupaka i morala, usprkos njene formalne bogobojaznosti, namaza, posta, hadždža, dijeljenja zekata itd.

– Supruga bi trebala biti zahvalna svome mužu na onome što joj čini iz obaveza, poklona i sl., jer, Allah, azze we dželle, ne gleda na onu koja je nezahvalna svome mužu. Nesaija bilježi predaju:“Uzvišeni Allah ne gleda u ženu koja ne zahvaljuje svome mužu, a ne može bez njega.”

– Šehidi imaju posebne nagrade za svoju žrtvu na Allahovom putu. Žene postižu taj stepen kako Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem, kaže: “…pokornošću mužu i priznavanjem njegovih prava, međutim, malo ih je od vas koje to čine.”

Iz knjige: Prva bračna noć