Od početka 2019. godine u Tešnju čak 8 samoubistava!

Od početka 2019. godine u općini Tešanj dogodilo se ćak osam samoubistava! Da je jedno bilo bi previše, napisao je naćelnik Općine Tešanj Suad Huskić na svom Facebbook profilu.

“Žao mi je naših sugrađana i njihovih porodica!
Boli me tišina među nama!
Ranije smo započeli, a jutros dogovorili da se pripremi petogodišnja analiza, kako bismo vidjeli trendove; moguće uzroke, dob, mjesto, okolnosti, vezu sa socijalnim i porodičnim aspektom, vezu sa materijalnim stanjem itd.
Nakon analize koju će uraditi policija, Centar za socijalni rad i Općina, uključit ćemo sve institucije i pojedince koji mogu pomoći…
Očito se srećemo sa negativnom stranom demokratskih društava. Srećemo sa posljedicama “čudnog oblika demokratije”. Očito se srećemo sa teretima bolne prošlosti i teške sadašnjosti. Društvo i sistem su “oboljeli”, posljedice su iz dana u dan sve veće i sve teže.
Glavu gore, radimo što možemo i na ličnom i na kolektivnom nivou!”

saff.ba

24