Onome ko poslije jela izgovori ovaj zikr bit će oprošteni raniji grijesi

El-hamdu lillahil-lezi at'ameni haza

ve rezekanThi min gajri havlin minni ve

la kuvveh

"Hvala Allahu, Koji me je nahranio ovom

hranom i opskrbio me njome bez moje moći

i snage!" (SAHIH)

Prema hadisu, onome ko poslije jela izgovori

ovaj zikr bit će oprošteni raniji grijesi.

"Allahu pripada velika, lijepa i blagoslovljena

zahvalnost na ovoj opskrbi. Časti nas

redovno i ne učini nam ovu hranu posljednjom!

Naš Gospodaru, mi bez hrane ne možemo

opstati. " (SAHIH)

AlUihumme batik lena tihi ve at'imna

hajren minh

"Allahu, blagoslovi nam je i nahrani nas

boljom od nje!"

 

 

Aid el-Karni

 

Obrada: novihorizonti.net

24