Onome ko uđe u tržnicu i izgovori slijedeće riječi Allah će mu upisati na hiljade dobrih djela, o brisat će mu na hiljade loših djela…

"Onome ko uđe u tržnicu i izgovori:

La ilahe illallahu vahdehii ta šerlke leh,
lehul-mulku ve lehul-hamdu, juhjive jumitu,
ve Huve hajjun la jemiitu, bi jedihil-
hajru ve Huve 'ala kulli šej'in kadir
'Nema istinskog božanstva osim Allaha, Jedinog,
Koji nema saučesnika, Njemu pripada
sva vlast i svaka zahvalnost, On oživljava i usmrćuje, a On je Živi, Koji ne umire,
u Njegovoj je Ruci svako dobro, i On sve
može'
Allah će upisati na hiljade dobrih djela,
o brisat će mu na hiljade loših djela i podići
će ga za hiljade stupnjeva." (SAHIH)

Aid el-Karni
Obrada: novihorizonti.net