Ova sura se zauzimala za čovjeka, sve dok mu zbog nje Allah nije oprostio grijehe. Zato učimo suru…

Sura koja će se zauzimati kod Allaha da nam oprosti grijehe ako je budemo učili…

»Onome tko uči suru ‘Mulk’ (Tebareke…), ona će mu dolaziti svaku večer u kabur, štitit će ga od patnje kaburskog azaba i pomagati ga u borbi s njim.«

Muhammed a.s je rekao: “Uistinu je jedna Kur'anska sura koja ima 30 ajeta, zauzimala se za jednog čovjeka dok mu nije oprošteno. A ona je : “Tebarekellezi bi jedihil mulk…”

»Onome tko uči suru ‘Mulk’ (Tebareke…), ona će mu dolaziti svaku večer u kabur, štitit će ga od patnje kaburskog azaba i pomagati ga u borbi s njim.«

»Sura ‘Mulk’ je sura koja štiti od kazne i kaburu. A ona je i izbavitelj od nje…«

Ajeti i hadisi

264