Ovo je BiH… Falsifikovanjem dokumenata do radnog mjesta čistačice u Domu zdravlja!

J U Dom zdravlja u Olovu raspisao je u aprilu 2019. godine javni oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme. Radilo se o mjestu čistačice u ambulanti Solun na period od šest mjeseci. Kako je navedeno u dokumentu, uslovi koji kandidatkinja je trebala ispunjavati su završena osnovna škola i najmanje šest mjeseci radnog iskustva na poslovima čistačice. Kako nam je potvrdila naša sagovornica za Interview.ba, ukupno 11 žena se prijavilo za ovaj posao, te su dvije pozvane na razgovor.

Jedna od informacija koju smo nakon ova dva konkursa dobili je i da je primljena kandidatkinja falsifikovala dokumente, tačnije prijavu o prethodnom radnom iskustvu, kao jedan od uslova prijave.

Pokušali smo doći u posjed ovih dokumenata te smo tada kontaktirali direktora ove ustanove Izudina Kućanovića. On nam je rekao da je istraga u toku u policijskoj upravi Olovo, te da nam iz tih razloga, ne može dati više informacija, kao ni dokumente koji su korišteni u konkursnoj proceduri.

Sagovornica pojašnjava da se na prvobitnu odluku o primljenoj kandidatkinji u toku prošle godine žalila raznim institucijama, ali da nije imala dokaz.

– Prvo smo se žalili Upravnom odboru Doma zdravlja Olovo. Naravno, dobili smo odgovor da je žalba neosnovana. Zatim smo se žalili Kantonalnoj inspekciji Zenica, Ombusmenu za ljudska prava, Policijskoj upravi Olovo i svi su tražili da mi dostavimo dokaze o korupciji i skidali su odgovornost sa sebe. Onda smo kontaktirali Vas i priča je pokrenuta. Na kraju, kada smo mislili da je borba sa vjetrenjačama gotova, slučajno sam saznala za adresu Skupštinske komisije za kriminal ZDK – govore nam.

Naime, zaposlena M.K. je tada radila već peti mjesec, a odgovora na žalbu nije bilo.

– Komisija nas obavještava da su jednoglasno usvojili zahtjev i uputili Inspekciju rada u dom zdravlja Olovo. Inspektorica je našla niz nepravilnosti i obavijestila nas da imamo pravo sudske zaštite. Navela je da Upravni odbor i direktor nisu ispoštovali zakonski rok od 15 dana za rješavanje po žalbi A. Kopić. Dalje, u toku žalbenog postupka, M. Kolak zaključuje Ugovor o radu. Tek kad je inspektorica otišla iz Doma, oni nam šalju odgovor na žalbu – pojašnjava.

Prema dokumentu Inspekcije, „Upravni odbor nije ispoštovao rok od 15 dana za rješavanje po žalbi… ni zakonski rok od 30 dana za rješavanje po žalbi od 21. juna“.

Dalje, navode, „o cijelom slučaju će biti obavješteni putem službene zabilješke direktorici i sekretaru KUP ZDK Zenica, Kantonalnom tužilaštvu ZDK Zenica i Skupštini ZDK – Komisiji za borbu protiv korupcije“.

bhdijaspora

100