Ovo su poslovi za koje Njemačka traži radnike, a plate su SJAJNE

U našim tekstovima naći ćete podatke o tome kako do radne dozvole, koja zanimanja su u toj zemlji najtraženija, kolike su prosečne plate, a moći ćete da proistupite i daljim korisnim linkovima, kao i pročitate ispovesti naših ljudi koji su već tamo. Narednih dana pisaćemo o Austriji, Italiji, Švajcarskoj, SAD, Australiji, Kanadi, Rusiji, a sve tekstove naći ćete na rubrici Ekonomija.
Danas u Nemačku iz Srbije sve češće odlaze lekari, programeri i inženjeri. Pošto radnu vizu ne možete da dobijete bez obezbeđenog radnog mesta, prvi korak je kontakt sa poslodavcem. Od njega morate da dobijete potvrdu o sklapanju radnog ugovora s kojom u nemačkoj ambasadi podnosite zahtev za radnu vizu.

– Ukoliko vam je želja da steknete pravo na plavu kartu, boravišnu i radnu dozvolu za stručnjake sa fakultetskom diplomom, prvo morate da aplicirate za vizu. Tek nakon dobijanja iste, u Nemačkoj u nadležnom uredu za strance aplicirate za plavu karticu – saznajemo u nemačkoj ambasadi.

Lična karta zemlje:

Broj stanovnika: 80,62 miliona

Površina: 357.104 km2

BDP: 46.268 dolara po glavi stanovnika

Valuta: evro

Najveći gradovi: Berlin, Hamburg, Minhen, Frankfurt, Štutgart, Dizeldorf, Dortmund

Koji su poslovi traženi i kolike su plate:

Uredbom o zapošljavanju pristup tržištu rada za strance ograničen je za određena zanimanja i zahteva prethodnu saglasnoost uprave za zapošljavanje.

– Zahtevi za vizu radi zapošljavanja za zanimanja sa niskim stepenom kvalifikacije spadaju u domen zabrane regrutovanja, tako da su izgledi za dobijanje pozitivnog odgovora izuzetno mali – saznajemo u nemačkoj ambasadi.

Zanimanje Plata
Inženjeri elektronike 4.500
IT sektor 5.000
Stručnjaci za grejna i rashladna tela 2.500
Vodoinstalateri 2.000
Lekari 4.000
Medicinske sestre 2.000
Negovatelji za stare 2.150
Pekari 1.800
Konobari 1.300
Automobilski tehničari 4.500
Rudarstvo 4.494
Profesori 4.340
*zarade se odnose na bivšu Zapadnu Nemačku, u Istočnoj mogu biti i do 1.000 evra niže

Potrebna znanja i diplome

Znanje nemačkog jezika:

Samo za radnu dozvolu dovoljan je A1

Za poslove sa srednjom školom B1

Za visokoobrazovane kadrove C1

 

Diplome:

Lekari, lekari-specijalisti, psihoterapeuti i veterinari iz Srbije mogu da rade u Nemačkoj nakon provere stepena usaglašenosti srpske i nemačke diplome. Ipak, u većini profesija potrebno je položiti dodatni ispit – aprobaciju. Cena potvrde o priznanju diplome je 100 evra. Za svaku sledeću potvrdu o drugim diplomama ili ponovno izdavanje prve potvrde plaća se 50 evra. Rad bez aprobacije može da se odobri u deficitarnim zanimanjima, ali je takav rad ograničen na maksimalno dve godine.

Dokumenta potrebna za vizu (na linku Ambasade Nemačke imate kompletnu listu)

– Dva obrasca popunjena na nemačkom jeziku i svojeručno potpisana

– Tri biometrijske fotografije ne starije od šest meseci

– Pasoš koji važi još najmanje godinu dana i ima najmanje dve slobodne, neispečatirane stranice

– Dokaz o završenom obrazovanju i visokoškolskoj ustanovi, original i dve fotokopije

– Potpisani radni ugovor, original i dve kopije

– Radna knjižica, original i dve fotokopije

(svaka dokumenta predati overena i prevedena na nemački jezik od sudskog tumača)