Pitanje: Ime Armin

Pitanje:
Da li je ime Armin muslimansko ime?
Odgovor: 
Esselamu aejkum!
Ime "Armin" ne spada u tradicionalna muslimanska imena. Riječ je o novokomponovanom imenu, vjerovatno preuzetom iz germanske kulture. Mnogi muslimani nose takvo ime, među njima mnoga djeca, pa je nezahvalno govoriti o tim imenima, jer se osobe koje ih nose mogu naći povrijeđenim. Slična spomenutom su tradicionalna muslimanska imena Amin ili Emin. Budući da ni ime Armin nema neko loše značenje i prizvuk u našem jeziku, te smatramo da nema smetnje dati djetetu i to ime, mada preferiramo davanje tradicionalnih muslimanskih imena. Imena imaju važnu identitetsku i kulturološku dimenziju.

www.rijaset.ba