Plastični putevi su budućnost! (VIDEO)

Umesto što se svakodnevno borimo sa sve većim količinama plastičnog otpada, zašto se taj materijal, reciklažom, ne iskoristi za gradnju modernih puteva!?

Svakog dana, na stotine hiljada tona plastičnog otpada završe na deponijama širom sveta, dok samo mali deo pomenutog materijala, uglavnom u visokorazvijenim zemljama, ode na reciklažu, za dalje korišćenje. A šta bi bilo kada bi umesto toga, većina plastičnih produkata bila iskorišćena za gradnju puteva!?

Ne samo što bi se proizvodnja saobraćajnica bila drastično ubrzana, već je i koncepcija celog projekta krajnje modularna, sa segmentima koji mogu da se repariraju ili u potpunosti zamene drugim. Konstrukcija je nekoliko puta manja nego li klasična, asfaltna (bitumen), a omogućava i napredni sistem drenaže vode, te samim tim i veću bezbednost u lošim vremenskim uslovima.

Ono što je jedanko važno jeste trajnost ovakvih saobraćajnica, koja se procenjuje na i do tri puta duže u odnosu na sadašnji, klasični sistem gradnje puteva.

Preuzeto sa: atraktiva.in

25