Po prvi put znam da sam dobar !

"Po prvi put znam da sam dobar."

"Kako to?" – upita ona.

"Zbog toga što si ti dobra!" – odgovori.

"Ne razumijem" – reče.

On joj odgovori:
" Zar nisi čula Allahove riječi: ' Dobri muškarci su za dobre žene, a dobre žene su za dobre muškarce!' "

8