Pogledajte šta su srpski generali radili kad su vidjeli da je 5. korpus Armije RBiH pred Banja Lukom

www.novihorizonti.ba

157