Poslanik Muhammed a.s. o obaveznosti poštovanja ljudskog bića

Uzvišeni Allah dž.š.  je počastio čovjeka i učinio ga najboljim stvorenjem. Kaže Uzvišeni Allah: Mi smo odlikovali sinove Adamove. (Kur’an, El-Isra, 70.)

Pogledajte samo reakciju Poslanika Muhammeda a.s. pored kojeg je prolazila dženaza , a on je ustao. njegovi sljedbenici su kazali da je u pitanju  jevrej, pa je on  odgovorio: „Zar i on nije čovjek?“[1]

Ovo samo govori koliko je Poslanik a.s. poštovao čovjeka bez obzira koje vjere bio, kome pripadao i kako postupao na ovome svijetu.

Poslanik a.s. je zabranio kažnjavanje ljudi rekavši: „ Allah  će na Sudnjem danu kazniti one koji budu kažnjavali ljude.“[2]

A to je zbog toga što će svako biti nagrađen ili kažnjen na osnovu svojih postupaka.

Rekao je: „Dvije vrste ljudi su tako duboko u paklu da ih nisam mogao vidjeti: ljudi koji imaju bičeve poput kravljih repova i njima udaraju narod, i žene odjevene – a otkrivene, zavodnički hodaju. Njihove glave su poput kamilinih grba. Neće ući u dženet, niti će osetiti njegov miris.“[3]

Od dokaza da je Poslanik, mir nad njim, cenio čoveka jeste i to da je zabranio vređanje umrlih.“[4]

On je takođe zabranio zloupotrebu leša i izigravanje sa njime rekavši: „Slomiti prst mrtvacu je kao slomiti ga živom čovjeku.“[5]

Dakle, oba postupka su grijeh.


 

“Muhammed, Allahov Poslanik”, dr. Osman El Mezjed.

islamhouse.com/sr

[1] Hadis, bilježi Buhari, br. 1229., i Muslim, br. 91596.

[2] Hadis, bilježi Muslim, br. 4733., i Ebu Davud, br. 2648.

[3] Hadis, bilježi Muslim, br. 5098.

[4] Hadis, bilježi Ahmed, br. 17498.

[5] Hadis, bilježi Ebu Davud, br. 2792., i Ahmed 923172.

Facebook Comments