Poslanik nas je učio kako tražiti zaštitu od džehennema- Pročitajte i primijenite

Enes b. Malik, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., obišao nekog muslimana koji je toliko oslabio, da je bio kao pile. Kada mu je došao rekao mu je: Da li si nešto molio ili tražio od Njega?

Rekao je: Jesam!

Govorio sam: Allahu moj, kaznom kojom ćeš me kazniti na onom svijetu, daj mi je na ovom.

Allahov Poslanik, s.a.v.s., je rekao: Subhanellah! Ne možeš to podnijeti, ili ti to nisi u stanju!.

Zašto nisi rekao: ‘Allahu moj, daj nam i na ovom i na onom svijetu dobro i sačuvaj nas Vatre.’

Zatim je zamolio Allaha za njega i Allah ga je izliječio. (Muslim, 2688)

Ovu dovu je Vjerovjesnik, s.a.v.s., najviše učio, zato što je ona sveobuhvatna: obuhvata i ovaj i onaj svijet. Islamski učenjaci tvrde da se pod dobrom na ovom svijetu podrazumijeva ibadet i zdravlje, a pod dobrom na budućem svijetu podrazumijeva se Džennet i Allahov oprost.

Enes b. Malik, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., dovio ovako: Rabbena atina fi-d-dun’ja haseneten ve fi-l-ahireti haseneten ve kina azabe-n-nar – Gospodaru, daj nam dobro i na ovom i na onom svijetu, i sačuvaj nas džehennemske kazne. (Muslim, 2690)

Katade je upitao Enes b. Malika, r.a.: Koju je dovu Allahov Poslanik, s.a.v.s., najviše učio?

Rekao je: Najviše je učio ovu dovu: Allahumme atina fi-d-dun’ja haseneten ve fi-l-ahireti haseneten ve kina azabe-n-nar. (Allahu moj, daj nam na ovom i onom svijetu dobro i sačuvaj nas džehennemske kazne.)

Enes b. Malik, r.a., kada bi učio dovu, učio bi tu dovu, a kada bi želio da prouči drugu dovu, u njoj bi proučio i ovu dovu. (Muslim, 2690)

Ovo je jedna od najsadržajnijih dova. Islamski učenjaci dobrom na ovom svijetu smatraju ibadet i zdravlje, a dobrom na ahiretu podrazumijevaju Džennet i oprost. Pa, ima li išta vrijednije od toga?!

Enes b. Malik, r.a., razumijevajući bitnost i obuhvatnost ove dove, uvijek ju je učio kada bi se Allahu obraćao.

Kod Bošnjaka se, također, ova praksa zadržala, tako da se malo kada neka dova prouči, a da nema u njenom sadržaju i ove kur’anske dove, koju je Allahov Poslanik, s.a.v.s., najviše učio, a prema ovom predanju, kako vidimo, i njegovi časni ashabi!

Izvor: “Kako se sačuvati džehennema i njegovih strahota”

Autor: Šefik Kurdić

Za Akos.ba pripremila: Adisa O.

Facebook Comments