Potreba za tumačima snova pokazuje našu uspavanost

Čitava islamska historija je zapamtila svega šestoricu poznatih tumača snova. Danas, svaka mahala ima po deset komentatora i tumača snova. Mnogo je snova danas, jer smo ummet koji spava!" 

Muhammed el-'Awadi

34