Poučan hadis o dnevnim namazima

Hazreti Alija r.a. pripovijeda: „Dok je Poslanik sjedio sa grupom muhadžira i ensarija došla mu je jedna grupa Židova i rekli:' Muhammede, pitat ćemo te o riječima koje je Allah dao Musau i daje ih samo vjerovjesnicima koji imaju poslanicu i bliski su melekima'. Poslanik reče: 'Pitajte'. Oni rekoše:' Muhammede, reci nam o pet namaza koje je Allah propisao tvom ummetu'? On reče:' Podnevski namaz nastupa kada sunce bude na polovini neba i tada svaka stvar slavi i veliča svoga Gospodara. Ikindijsko vrijeme je vrijeme u kojem je Adem a.s. okusio zabranjenog drveta. Akšamsko vrijeme je ono u kojem je Allah primio pokajanje Ademu a.s. i nema vjernika koji klanja ovaj namaz, nadajući se Allahovoj nagradi, pa uputi dovu za nešto a da mu Allah to ne dadne. Jacija je vrijeme i namaz koji su klanjali poslanici prije mene, a sabah je vrijeme izlaska sunca. Sunce izlazi između dva šejtanska roga i svaki nevjernik mu čini sedždu pored Uzvišenog Allaha'. Oni rekoše:' Istinu si rekao Muhammede, reci nam koja je nagrada klanjaču'? Poslanik reče:' Podnevski namaz je kada se Džehennem raspiri i nema nijednog vjernika koji klanja podne a da ga Allah neće zaštiti od džehennemske vatre na kijametskom danu. Ikindijski namaz je u vrijeme kada je Adem a.s. okusio zabranjenog ploda i nema nijednog vjernika koji klanja ovaj namaz a da neće izaći oslobođen od grijeha kao na dan kad ga je majka rodila. Zatim je proučio ajet:' Redovno namaz klanjajte, naročito onaj krajem dana i pred Allahom ponizno stojte'./Bekare,238./. Akšamski namaz je u vrijeme kad je Allah primio Ademovo a.s. pokajanje i koji god vjernik klanja ovaj namaz, nadajući se nagradi, pa zatraži nešto od Allah, Allah će mu to dati. Jacijski namz je u mrklo doba noći, a kabur je mračan. Kijametski dan je mračan i nema vjernika koji klanja ovaj namaz idući kroz pomrčinu do džamije, a da Allah neće zabraniti vatri džehennemskoj da ga dira i dobit će svjetlo koje će mu osvjetljavati put. Što se tiče sabaha, nema nijednog vjernika koji klanja sabah u džamiji a da mu Allah neće dati dvije zaštite, zaštitu od džehennema i zaštitu od licemjerja“./Tenbihul gafilin/. 

Obrada: www.novihorizonti.NET

 

7