Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan ljubi Crni kamen iz Dzenneta i na ramenima nosi svog unuka.

Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan ljubi Crni kamen iz Dzenneta i na ramenima nosi svog unuka.

Predsjednici rade to, zar ne?

Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan ljubi Crni kamen iz Dzenneta i na ramenima nosi svog unuka. Predsjednici rade to, zar ne?

Posted by Oaza on Mittwoch, 1. Februar 2017

300