Predznak Sudnjeg Dana- POJAVLJIVANJE VATRE U HIDŽAZU

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je najavio da će jedan od predznaka Sudnjeg dana biti velika vatra koja će se pojaviti u Hidžazu (zapadnom dijelu Arabije) koja će obasjati vratove deva u Busri, nedaleko od Damaska, u Siriji.

Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Neće nastupiti Sudnji dan sve dok se ne pojavi velika vatra u području Hidžaza koja će osvijetliti vratove deva u Busri (u Siriji).” (EI-Buhari 13/78 i Muslim 18/30)

I, uistinu, u petak 5. 6. 654.h. u okolini Medine se pojavila velika vatra koja je obasjavala sve do mjesta Busre, tako da su njeni stanovnici vidjeli vratove deva prema toj svjetlosti. Dva dana prije toga (u srijedu) su Medinu i njenu okolinu zadesili snažni potresi koji su potrajali sve do petka, kada se pojavila ta velika vatra, koja je svijetlila više od mjesec dana.Čak su ljudi u Tejmi (oazi u sjevernoj Arabiji) u svojim kućama pisali knjige prema svjetlosti te velike vatre.

Njen plamen je dostizao visinu tri munare i ona se vidjela i iz Mekke i iz Busre. Ta vatra nije imala toplotu jer je u Medinu dolazio hladni povjetarac i iz toga se razumjelo da je to jedan od Allahovih znakova. Mnogi učenjaci, kao što su En-Nevevi i Ibnu Hadžer, kao i historičari Ibnu Kesir, Ebu Same i mnogi drugi su ovaj događaj pomenuli u svojim knjigama.

Mustafa Šelebi u svojoj knjizi “Sahihu ešratis-sa'a” kaže: “Ko pročita ono što je napisano o ovoj velikoj vatri i o tom događaju zaključiće da je ona bila slična onome što se u današnjem vremenu naziva veliki vulkan popraćen snažnim zemljotresima.

Također, gledajući ono što su očevici napisali vezano za taj događaj, kaže se da je ovaj Allahov, dželle šanuhu, znak imao veliki uticaj na većinu ljudi koji su se tom prilikom povratili Allahu, dželle šanuhu, čineci tevbu, napuštajuci griješenje i provodeći te dane u raznim vidovima ibadeta.”

Treba napomenuti da ova vatra koja se pojavila sredinom sedmog stoljeća po hidžri nije vatra koja će se pojaviti pred kraj dunjaluka i koja će tjerati ljude prema mjestu gdje će biti polaganje računa. O toj vatri ćemo – inaša'allah – govoriti u velikim predznacima Sudnjeg dana.

266