Priča o dva Izraelćana

Spominje se priča o dva čovjeka iz Benu Israila koji su bili partneri i koji su uključeni u značenje ovog ajeta.Ebu Džafer bin Džerir bilježi da je Furat bin Seleba al Bahrani rekao u pogledu ajeta:

إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ
"Imao sam druga jednoga“ (Saffat, 51)

Postojala su dva čovjeka koji su bili partneri i koji su sakupili osam hiljada dinara.Jedan od njih je imao brod a drugi nije.Onaj koji je imao brod reče drugome: „Ti nemaš brod tako da mislim da ću podjeliti novac sa tobom i napustiti te.“I tako ga je napustio.
Potom je prvi čovjek kupio kuću koja je pripadala kralju koji je umro za cijenu od hiljadu dinara.On je pozvao svog druga i pokazao mu kuću govoreći: „Šta misliš o ovoj kući koju sam kupio za hiljadu dinara?“ On reče: „Kako je samo lijepa.“ Kada je izašao rekao je: „O Allahu, moj drug je kupio ovu kuću za hiljadu dinara; od tebe tražim jednu od kuća u Džennetu- i dao je hiljadu dinara kao sadaku.“ Potom je prošlo toliko vremena koliko je Allah želio.

Prvi čovjek je zatim oženio ženu sa vjenčanim darom od hiljadu dinara i pozvao je svog druga i napravio hranu za njega.Kada je došao, on reče: „Oženio sam ovu ženu sa vjenčanim darom od hiljadu dinara.“ On odgovori: „Kako je to samo lijepo.“Kada je izašao rekao je: „O Gospodaru moj, moj drug je oženio ženu sa vjenčanim darom od hiljadu dinara; od tebe tražim za ženu od džennetskih hurija- i dao je hiljadu dinara kao sadaku.Potom je prošlo toliko vremena koliko ja Allah želio.


Zatim je prvi čovjek kupio dvije bašče za dvije hiljade dinara i pozvao je svog druga i pokazao mu ih.On reče: „Kupio sam ove dvije bašče za dvije hiljade dinara.“ On odgovori: „Kako je to samo lijepo.“Kada je izašao on reče: „O Gospodaru moj, moj drug je kupio dvije bašče za dvije hiljade dinara; od tebe tražim dvije bašče u Džennetu- i dao je dvije hiljade dinara kao sadaku.

Potom im je došao melek smrti i uzeo im duše.On je uzeo onoga što je dao svoj novac u sadaku i stavio ga u kuću koja mu se svidjela.U njoj je bila žena koja je bila tako lijepa da je zemlja sijala pod njom, zatim ga je melek odveo do dvije bašče i dao mu druge stvari koje su samo Allahu poznate.Čovjek reče: „Ovo je poput čovjeka koji ima to i to“. Melek reče: „To je isto tako, ova kuća, ova žena i ove bašče su za tebe.“Čovjek reče: „Imao sam druga jednoga koji je govorio: 'Zar i ti vjeruješ'(Saffat, 55-56) “Rečeno mu je: „On je u džehennemu.“On reče : „Hoćeš li pogledati?“Tako je pogledao i vidjeo ga u sred džehennema.Na ovo, on je rekao:

قَالَ تَاللَّهِ إِنْ كِدْتَ لَتُرْدِينِوَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ

"Allaha mi" – reći će – "zamalo me nisi upropastio; da nije bilo milosti Gospodara moga, i ja bih se sada mučio." (Saffat, 56-57)

Tefsir ibn Kesir