PRIPREMIMO SE ZA SUDNJI DAN

Sadakom se trebamo pripremati za Sudnji dan, kada će sadaka biti od velike koristi onima koji su je udjeljivali, kao što stoji u hadisu koji bilježi imam Buharija. Prenosi Adi ibn Hatim, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, rekao:

„Nema nikoga od vas, a da sa njim neće razgovarati Allah, a između njih neće biti posrednika, pa će pogledati na svoju desnu stranu i neće vidjeti ništa, osim ono što je pripremio, pa će pogledati na svoju lijevu stranu i neće vidjeti ništa, osim ono što je pripremio i pogledat će ispred sebe i vidjet će samo pred svojim licem vatru, pa se čuvajte vatre makar s pola hurme!“ (Buharija)