PRVA RAMAZANSKA DOVA

Elĥamdulillāhi rabbil-‘ālemīn. Vessalātu vesselāmu ‘alā resūlillāh…

● Allahu, Tebi pripada svaka hvala. Stvorio si nas, opskrbio i učinio muslimanima. Slavljen si Allahu, a mi Ti griješimo pored blagodati koje si nam dao, neposlušni smo Ti pored Tvoje moći i veličine.
● Allahu, ako nam Ti ne oprostiš, ko će nam oprostiti?! Ako nam se Ti ne smiluješ, ko će nam se smilovati?!
● Allahu, mi nemamo drugog boga osim Tebe, zato Te molimo i dozivamo!
● Allahu, mi Ti se vraćamo s pokajanjem, i tako Ti Tvoga rahmeta, magfireta i Tvoje dobrote, ne odbij nas od Tvoje milosti, oprosta i dobrote! Primi nas, o Ti koji primaš teobe od svojih robova i prelaziš preko ružnih djela.
● Allahu, ma koliko naši grijesi bili veliki, Tvoja milost je još veća. Ma koliko naši grijesi bili brojni, Ti zaista opraštaš sve grijehe.
● Allahu, mi smo svjesni da sebi zulum činimo, ali znamo da niko osim Tebe ne prašta grijehe, pa nam oprosti, jer Ti si Milostiv i Ti praštaš.
● Allahu, dopusti da Ti se na najbolji način vratimo, o Najmilostiviji od svih milostivih.
● Allahu, učini da samo Tebi služimo! Da se grijeha klonimo!
Da istinu govorimo! Da o dobru mislimo! Da dobra djela činimo! Da se tuđeg hakka klonimo! Da kod sebe korisno znanje povećavamo!
● Allahu, ne dozvoli da nas zavara uspjeh, niti poraz baci u očaj! Stalno nas podsjećaj da je neuspjeh iskušenje koje prethodi uspjehu!
● Allahu, nauči nas da je tolerancija najviši stupanj moći, a želja za osvetom, prvi znak slabosti!
● Allahu, ako nam oduzmeš imetak, ostavi nam nadu, ako nam podariš uspjeh, podari nam snagu volje da savladamo poraz! Ako nam uzmeš blagodat zdravlja, podari nam blagodat vjere!
● Allahu, kada se mi ogriješimo o ljude, podari nam snagu izvinjenja! A kada se ljudi o nama ogriješe, podari nam snagu oprosta!
● Allahu, ako mi zaboravimo Tebe, Nemoj Ti zaboraviti nas!
● Allahu dragi, primi naše sehure, post, iftare, namaze, ibadete, dove, tako Ti Tvoje milosti o Najmilostiviji!

ikb-berlin.de

Komentari

komentara