Razmišljanja o suri Jusuf

Naziv sure

Jedini naziv ove sure je Jusuf, jer sadrži kazivanje o ovome poslaniku. Inače, njegovo ime je još spomenuto u surama al-En'am i Gafir. U ovoj suri se govori više o Jusufu kao insanu, nego o Jusufu kao Poslaniku.

Objavljena je u Mekki, poslije sure Hud, a prije sure al-Hidžr. 53. je sura po redosljedu objavljivanja. U Mushafu dolazi poslije sure Hud, a prije sure ar-R'ad.

Sura Jusuf ima 111 ajeta, 1776 riječi, 7166, harfova, nalazi se u 12. džuzu i 12. je sura po redu u Mushafu.  U Kur'anu još samo sura al-Isra ima 111 ajeta!

Redni broj sure, džuz u kojem se nalazi odgovaraju broju Ja'kubove djece, a  jedinice (111) u broju ajeta ukazuje na Jusufa i broj njegove braće (1 – 11 ili 11 –  1).

Sura Jusuf započinje sa kraticom الر što je polovina riječi الرؤيا !

Zanimljivo je da se u suri Jusuf ni jednom ne spominje riječ džennet!

Povod objavljivanja sure

U suri se spominje da ona sadrži ajete/znakove za one „koji pitaju“! Znači neko je pitao i dobio je odgovor. U al-Keššafu stoji da su Jevreji nagovarali vođe mušrika da pitaju Muhammeda, s.a.v.s, zašto se porodica Ja'kub, a.s, preselila iz Shama u Egipat. U drugoj verziji stoji da su pitali Poslanika o čovjeku u Shamu kome je nestao sin, za kojim je toliko plakao da je izgubio vid.

Navodi se takođe da su i sami ashabi tražili od Poslanika, s.a.v.s, da im kazuje o prijašnjim narodima kako bi im olakšao i ublažio tegobe, provokacije i zlostavljanja od strane Kurejša.

Međutim,  obzirom na savršenost Kur'ana, na njegovu apsolutnu savremenost i svevremnost, sura Jusuf dolazi da ponudi odgovore svima onima koji traže mudrost, pouke, koji žele razumjeti i koji traže ispravan put i pravilnu orjentaciju.

Prilike u kojima je sura objavljena

Sura Jusuf je objavljena poslije sure Hud, a obije su objavljene nakon smrti poslanikove časne supruge Hatidže i njegovog amidže Abu Taliba, kao utjeha i podrška u podnošenju mušričkih neprijateljstava i zlostavljanja. Khatidžina i Abu Talibova smrt su se desili tri godine prije hidžre, što znači da je sura objavljena u jednom presudno teškom trenutku između godine tuge i prvog polaganja zakletve na Akabi.

Vrijednost i značaj sure Jusuf

Sadržaj sure Jusuf Allah označava kao “أحسن القصص” – najljepše kazivanje, najljepša pouka, namjenjena لأولى الألباب – razumom obdarenima. Zatim, u ovoj suri spominju se poslanici, čestiti Allahovi robovi, meleki, šejtani, džini, ljudi sa svim vrstama karaktera, spominju se životinje, ptice, vladari, trgovci, učenjaci, džahili, žene i njihove spletke i sklonost ka zavođenju, zatim se spominje tewhid, šeriatsko pravo, tumačenje snova, politika i komunikacije, ekonomija i snalaženje u življenju i mnoge druge vrijednosti potrebne za dunjaluk i za akhiret.

Khalid b. Mi'dan kaže da će se džennetlije naslađivati surama Jusuf i Merjem u džennetu. Dok Ibnu Ata’ tvrdi da suru Jusuf neće saslušati tužan insan, a da se neće oraspoložiti i steći optimizam.

Veza sure Jusuf sa surom Hud

a. Sura Jusuf je dopuna suri Hud u pogledu kazivanja o poslanicima. Na kraju sure Hud Allah kažeI sve ove vijesti koje ti o pojedinim događajima oposlanicima kazujemo zato su da njima srce tvoje učvrstimoI u ovimadošla ti je prava istinai poukai vjernicima opomena“, dok na početku sure Jusuf, već u trećem ajetu stoji: Objavljujući ti ovaj KuranMi tebi o najljepšimdogađajima kazujemo iako prije njega nisi doista ništa (o tomeznao“!

  b.   U obije sure nalazimo dokazivanje istinitosti Risaleta / Objave Poslaniku, s.a.v.s. Tako u suri Hud Allah kaže: „To su nepoznate vijesti koje ti Miobjavljemoni ti ni narod tvoj niste prije ovoga ništa znaliZato budistrpljivishod ćezaistau korist čestitih biti.“, a u suri Jusuf Allah veli: „Etoto su neke nepoznate vijesti koje Mi tebi objavljujemoa ti nisi bio s njimakada su se oni odlučilii kada su onako lukavi bili“.  

c. Obije sure navode težinu neprijateljstava i provokacije na koje su nailazili poslanici. Sura Hud navodi šta su poslanici trpili od njima stranih osoba, dok sura Jusuf kazuje šta je Jusuf doživio od svojih najbližih, a sve to s ciljem utjehe Muhammedu, s.a.v.s, i njegova učvrćenja na putu priopćavanja i dostavljanja Objave čovječanstvu.

d. Obije sure sadrže radosne vijesti :“ I Ibrahimu smo izaslanike Naše poslalida mu donesu radosnu vijest. “Mir!” rekoše; – “Mir!”- odgovori oni ubrzoim donese pečeno tele“, dok u suri Jusuf radost biva uzrok povratka vida Ja’kubu, a.s. „A kad glasonoća radosne vijesti dođeon stavi košulju na licenjegovo i on progleda“.

e. I Hud i Jusuf sadrže opis Allahove milosti prema vjerovjesnicima. „A ženanjegova stajaće tui Mi je obradovasmo Ishakoma poslije Ishaka Jakubom,i ona se osmjehnu“Jadna ja!” reče, “zar da rodim ovako stara, a i ovaj moj muž je star. Ovo je zaista nešto neobično“! U suri Jusuf Allah opširno govori o stanju Ja‘kuba, a.s i njegovom ukupnom sretnom završetku, što sasvim jasno govori o Allahovoj milosti.

f. Sura Hud i sura Jusuf objavljene su jedna iza druge. Od Ibnu Abbasa i Džabir b. Zejda se prenosi da su rekli kako je objavljena sura Junus, zatim sura Hud, a onda sura Jusuf.

Sadržaj sure Jusuf

  1. Djetinjstvo Jusuf, a.s, i njegovi snovi. (4- 7. ajeta).
  2. Mržnja i zavjera Jusufove braće prema njemu. (7-14).
  3. Izvršenje zavjere i pokušaj prikrivanja zločina. (15-18).
  4. Otkrivanje Jusufa i izlazak iz Bunara. (19-20).
  5. Jusuf u Egiptu, na dvoru vladara i novi izazovi i iskušenja, iskušenja sa vladarevom ženom, koju razdiru neukrotive strasti i usplamtjele požude. (21-34).
  6. Jusuf u zatvoru. Jusuf – da'ija Allahu. Nadarenost u tumačenju snova. (35-53).
  7. Jusuf na vladarevu dvoru poslije izlaska iz zatvora. Odgovornost za ekonomiju. (54-57).
  8. Susret sa braćom i ocem. Zahvalnost Jusufa Allahu na blagodatima i konačno razjašnjenje snova.
  9.  Iz ove sure dolazimo do vrlo važne životne porukeporuke o pouzdanju Jusufa, a. s, u Allaha:”Od Allaha ja tražim pomoć protiv ovoga što viiznosite.” Takvo pouzdanje mora imati svaki vjernik.
  10.  Takodje jedna životna lekcija koja glasi:„Ko se bude Allaha bojao i kostrpljiv bude bio paAllahuistinuneće dopustiti da propadnenagrada onima koji dobra djela čine.” Dakle, bez obzira na kakva iskušenja, patnje, nedaće čovjek nailazio, bez obzira kakve probleme i nevolje imao, ako mu je visoka svijest o Allahu i ako svjesno i nepoklebljivo (o)saburi, želeći i očekujući Allahovo zadovoljstvo, nikada neće biti na gubiku, niti ponižen.

Viđeno: 37

125

Komentari

komentara

Ova stranica koristi kolačiće (cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva, funkcionalnosti stranice i prilagođavanja sustava oglašavanja. Nastavkom pregleda portala slažete se sa korištenjem kolačića. Za nastavak pregleda portala kliknite na “Slažem se”. Više informacija

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close