Riješimo dileme: Koliko vremena treba proći između zaruka i zaključenja braka?

Pitanje:Esselamu alejkum.

Da li je brak valjan bez zaruka i šta raditi sa zaručničkim prstenom?

Zanima me da li je potrebno da prođe određeno vrijeme između vjeridbe i braka?

Da li je u redu da se u brak stupi par godina nakon vjeridbe, i da li je po islamu dozvoljen zaručnički prsten?

Odgovor: Esselamu alejkum!

Obično prođe neko vrijeme između zaručivanja i sklapanja braka. To je period koji je potreban da se osobe koje namjeravaju stupiti u brak upoznaju.

Nije precizno određeno koliko traje taj period, to ovisi od samih zaručnika, njihovih planova i mogućnosti. No, općenito predugo trajanje zaruka nije dobro rješenje, jer zavlači osobe, a na kraju može doći do raskida.

Brak se može sklopiti i bez zaruka, a može i nekoliko godina nakon zaruka. Zaruka je samo neka vrsta najave i obećanja sklapanja braka s dotičnom osobom. Ona ne obavezuje, ali je poželjno da se obećanje ispuni.

Zaručnički prsten je dozvoljen; ako dođe do raskida zaruka treba ga vratiti, posebno ako zaručnica uzrokuje raskid zaruka.

Na pitanja odgovorio:

fetva-i-emin prof dr Enes Ljevaković rijaset.ba

29